1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til udenrigsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Hvordan forholder udenrigsministeren sig til Italiens samarbejde med libyske stammeledere om at stoppe flygtningetilstrømningen til EU?
(Spm. nr. S 1056, skr. begr.).
2) Til udenrigsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Vil udenrigsministeren uddybe synspunktet om, at »Obama accepterede, at der blev brugt kemiske våben og skred ikke til handling«, som ministeren er citeret for i kommentaren »Stop løgnen om den svage Obama« i Politiken den 9. april 2017?
(Spm. nr. S 1060).
3) Til udenrigsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Hvad agter regeringen at gøre ved det faktum, at Human Rights Watch og Amnesty International kan påvise, at der findes koncentrationslejre for homoseksuelle i den russiske republik Tjetjenien, hvor folk udsættes for tortur og dræbes?
(Spm. nr. S 1059).
4) Til justitsministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Med tanke på ministerens egen fortid som SSP-medarbejder i Viborg Kommune og tidligere udtalelser om virkningen af forebyggende indsatser vil ministeren så forklare, hvorfor den nye rocker-bande-pakke ikke indeholder nogle forebyggende elementer, der kunne hjælpe med at bryde fødekæden til rocker-bande-miljøet?
(Spm. nr. S 1035, skr. begr.).
5) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvordan vil ministeren sikre, at færre voldtægtssager fremover trækker i langdrag, eftersom kun 29 pct. af voldtægtssagerne i 2016 bliver behandlet til tiden, jf. indslaget »Voldtægtssag – Retssystemet er for langsomt« i TV AVISEN den 3. april 2017?
(Spm. nr. S 1048).
6) Til erhvervsministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Hvad er ministerens holdning til, at udenlandske platforme aggressivt henvender sig til danske forbrugere med uigennemskuelig og forbrugermisledende binær aktiehandel, hvilket i England er blevet reguleret af det engelske finanstilsyn, FCA, og mener ministeren, at Finanstilsynets indgrebsmuligheder over for disse platforme er tilstrækkelige?
(Spm. nr. S 1043, skr. begr.).
7) Til erhvervsministeren af:
Morten Bødskov (S):
Hvad mener ministeren om anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science?
(Spm. nr. S 1044. Medspørger: Christine Antorini (S)).
8) Til erhvervsministeren af:
Morten Bødskov (S):
Mener ministeren, at regeringen understøtter anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science?
(Spm. nr. S 1045. Medspørger: Christine Antorini (S)).
9) Til erhvervsministeren af:
Tilde Bork (DF):
Har ministeren indtryk af, at grænsekontrollen havde en negativ effekt på turismen i 2016?
(Spm. nr. S 1055).
10) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Når ministeren den 2. april 2016 udtalte til Jyllands-Posten, at »når jeg går rundt på Christiansborg, har jeg nogle gange på fornemmelsen, at det er som at gå rundt i Kreml i 80'erne. Alle vidste, hvad der skulle til, for at få systemet til at fungere, hvad der var af fejl osv. Men af en eller anden grund ender det i paradedebatter i tv og Folketingssalen i stedet for, at man finder sammen om at få de løsninger, der gør, at Danmark kan få en vækst, så vi kan holde os i eliten i den vestlige verden«, er ministeren så på den baggrund – og set i lyset af at regeringen indtil videre ikke har gennemført eller foreslået vækstinitiativer, der opfylder regeringens egen målsætning – enig i, at det er på tide, at den nuværende regering indkalder til vækstforhandlinger?
(Spm. nr. S 1061).
11) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er der reformtiltag, som ministeren på forhånd vil udelukke kan komme i spil, for at regeringen kan indfri sit ambitionsniveau om at øge den strukturelle beskæftigelse med 55.000-60.000 personer?
(Spm. nr. S 1062).
12) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvad mener ministeren om regeringens vækstteams anbefaling om at afsætte flere ressourcer til offentlig forskning for at styrke life science som vækstmotor i Danmark i stedet for at skære i forskning og uddannelse, som regeringen gør?
(Spm. nr. S 1036. Medspørger: Morten Bødskov (S)).
13) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvad er ministerens holdning til regeringens nedskæringer på forskning de seneste to finanslove, der bl.a. har den konsekvens, at Det Frie Forskningsråd har uddelt historisk få bevillinger i 2016, jf. rådets årsrapport?
(Spm. nr. S 1037, skr. begr.).
14) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren på baggrund af etableringen af en diplomuddannelse i skat på professionshøjskolen Metropol, at tilsvarende uddannelser kan oprettes på professionshøjskoler i provinsen i lyset af den kommende efterspørgsel efter nye medarbejdere i skattevæsenet?
(Spm. nr. S 1058).
15) Til undervisningsministeren af:
Annette Lind (S):
Mener ministeren at bevægelse og faglighed står i modsætning til hinanden, når ministeren udtaler, at nogle lærere skal »koncentrere sig om det faglige« i stedet for at inddrage bevægelse i undervisningen?
(Spm. nr. S 1034).
16) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Mener ministeren, at der efter TV 2’s afsløringer af brug af illegal og underbetalt arbejdskraft i varebilsbranchen, jf. bl.a. artiklen »Chauffør hyrede illegal muldvarp – nu bringer han igen varer ud for nemlig.com« på TV 2's hjemmeside den 6. april 2017, er behov for at intensivere arbejdet med at få gennemført beslutningsforslag nr. B 165, som et flertal i Folketinget står bag?
(Spm. nr. S 1047).
17) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Henrik Dam Kristensen (S):
Hvad mener regeringen med sætningen på side 39 i regeringsgrundlaget, hvor der under overskriften »Bedre fremkommelighed på den østjyske motorvej E45« står, at »I de kommende år skal fremkommeligheden også forbedres på andre strækninger af E45«, og indebærer det, at regeringen overvejer en VVM-undersøgelse af strækningen?
(Spm. nr. S 1054).
18) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvordan ser ministeren på muligheden for, at den almene boligsektor får samme adgang som offentlige myndigheder til at benytte Digital Post – herunder også til at være med fra start, når næste generation af Digital Post bliver implementeret?
(Spm. nr. S 1057).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0