Forespørgsel til justitsministeren om konsekvenser af Danmarks udtrædelse af Europol.
Af Zenia Stampe (RV) m.fl.
(Anmeldelse 13.10.2016).
Forespørgsel til statsministeren om regeringens værdipolitik med fokus på indvandringen.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 14.10.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU´s direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet.
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 11.10.2016. Betænkning 14.10.2016).
Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 05.10.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI'er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 13.10.2016).
Udenrigsministerens redegørelse om samarbejdet i Arktis.
(Anmeldelse 14.10.2016. Redegørelse givet 14.10.2016. Meddelelse om forhandling 14.10.2016).
PUNKT 1 OG 2 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0