1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer svin m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Landdistriktsfonden. (Mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 23.03.2017).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Mener ministeren – i lyset af BT's aktindsigt hos Københavns Politi, som viser, at 75 pct. af de fremstillede i Dommervagten i København i 2016 var udlændinge – at vi i Danmark gør nok for at bekæmpe udlændinges omfattende kriminalitet i Danmark?
(Spm. nr. S 1008).
2) Til justitsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Kan ministeren oplyse sin holdning til, om et byråd skal have mulighed for at træffe beslutning om tv-overvågning i nattelivet på særlig udsatte steder?
(Spm. nr. S 1020. Medspørger: Peter Kofod Poulsen (DF)).
3) Til justitsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Mener ministeren, det er rimeligt, hvis en kommune skal være afskåret fra at iværksætte tv-overvågning på udsatte steder, selv om der er et udtalt ønske om det i lokalområdet og et klart flertal for det i byrådet?
(Spm. nr. S 1021. Medspørger: Peter Kofod Poulsen (DF)).
4) Til finansministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Hvornår mener ministeren at det er rimeligt, at regeringen giver danske lønarbejdere besked om, hvor meget regeringen vil hæve pensionsalderen?
(Spm. nr. S 1014, skr. begr.).
5) Til finansministeren af:
Leif Lahn Jensen (S):
Henset til, at det er kendt, at regeringen ikke har flertal for beslutningen om at forhøje pensionsalderen, vil ministeren da redegøre for, om man har skaffet et flertal for dette, og hvis ikke, hvornår man har tænkt sig at droppe tankerne om en forhøjelse?
(Spm. nr. S 1016).
6) Til erhvervsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Vil ministeren redegøre for, hvilke regler og reguleringer han finder overflødige eller skadelige, jf. regeringens påbegyndte arbejde med at finkæmme reguleringen af finanssektoren, som omtalt i FinansWatch den 30. marts 2017?
(Spm. nr. S 1001).
7) Til erhvervsministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Vil ministeren redegøre for, om regeringen i forbindelse med finkæmningen af reguleringen i finanssektoren vil tage Rangvidrapportens tydelige anbefaling i betragtning, der peger på, at der bør udvises stor varsomhed med lempelser af den skærpede finansielle regulering, der er eller er ved at blive gennemført for at sikre robuste kreditinstitutter – selv hvis der opstår pres for sådanne lempelser under en højkonjunktur?
(Spm. nr. S 1002).
8) Til erhvervsministeren af:
Thomas Jensen (S):
Hvad mener ministeren med sine udtalelser, som er gengivet i FinansWatch den 21. marts 2017, om at »Finanstilsynet skal have mulighed for at afskedige et medlem af et pengeinstituts ledelse, hvis banken ikke lever op til hvidvaskreguleringen.«?
(Spm. nr. S 1003, skr. begr.).
9) Til erhvervsministeren af:
Thomas Jensen (S):
Mener ministeren, at det vil være i orden, hvis Finanstilsynet – med de af ministeren bebudede beføjelser – afskediger et medlem fra et pengeinstituts ledelse, og at han/hun efterfølgende modtager en eller anden form for kontraktlig fratrædelsesgodtgørelse eller bonusordning?
(Spm. nr. S 1004, skr. begr.).
10) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Når ministeren i et indlæg i dagbladet Jyllands-Posten den 31. marts 2017 argumenterer for, at ambitionsniveauet i Socialdemokratiets vækstreform ikke er højt nok, er ministeren så ikke enig i, at den nuværende regering ikke har gennemført vækstinitiativer, der opfylder regeringens målsætning, og at Socialdemokratiet har fremlagt initiativer, der vil løfte BNP markant mere end de forslag, den nuværende regering har kunnet gennemføre?
(Spm. nr. S 1015).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Synes ministeren, at det er acceptabelt, at et rumænsk byggefirma i Aarhus får stribevis af påbud fra Arbejdstilsynet, men fortsat kan udøve virksomhed?
(Spm. nr. S 987 (omtrykt). Medspørger: Bent Bøgsted (DF)).
12) Til beskæftigelsesministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Når der af regeringsgrundlaget fremgår en målsætning om, at regeringen vil bede dem, der kan, om at blive lidt længere tid på arbejdsmarkedet, vil ministeren så på den baggrund redegøre for, hvornår han mener det er rimeligt, at en lagermedarbejder på 45 år kan forvente at træde af på pension?
(Spm. nr. S 1017. Medspørger: Leif Lahn Jensen (S)).
13) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Vil ministeren forklare, hvorfor regeringen mener, at det er vigtigt, at man anonymt angiver sin lokale pizzamand, hvis man har ham mistænkt for skattesnyd eller svindel med sociale ydelser, når regeringen samtidig ikke ønsker anonyme anmeldelser fra borgere, der mistænker naboen for nøjagtig det samme?
(Spm. nr. S 1013).
14) Til skatteministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvem er det, ministeren specielt tænker på, når han på sin facebookside skriver, at han kæmper for, at vendelboerne får lov til at beholde flere af deres hårdt tjente kroner?
(Spm. nr. S 1010).
15) Til skatteministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvorfor mener ministeren, at det er rimeligt, at de nordjyske flypendlere skal behandles ringere end andre lønmodtagere, når de skal transportere sig mellem hjem og arbejde, set i lyset af at ministeren for lang tid siden har lovet at løse problemet?
(Spm. nr. S 1012).
16) Til miljø- og fødevareministeren af:
Simon Kollerup (S):
Mener ministeren, det er rimeligt, at både badende, fiskere, jægere og surfere i Nationalpark Thy af Naturstyrelsen ikke kan få lov til at bevare et toilet ved høfde 72, sydligste del af Agger Tange?
(Spm. nr. S 993).
17) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at det nye dyrevelfærdsmærke ifølge Coop ikke vil løfte dyrevelfærd, når det gælder kød, der mærkes med én stjerne, som er det nederste niveau?
(Spm. nr. S 999).
18) Til miljø- og fødevareministeren af:
Pia Adelsteen (DF):
Hvordan forholder ministeren sig til udtalelserne fra Coops CSR-direktør, Signe Frese, til TV 2 Nyhederne den 27. marts 2017 vedrørende niveauet for det nye dyrevelfærdsmærke, der er for lavt til, at Coop kan være med, hvorfor Coop ikke vil have kød med dyrevelfærdsmærket i deres butikker?
(Spm. nr. S 1000).
19) Til børne- og socialministeren af:
Pernille Bendixen (DF):
Vil ministeren kommentere den problematik, som personalet i daginstitutioner bringes i, hvis et ikkevaccineret barn møder op og udgør en smittefare?
(Spm. nr. S 997).
20) Til børne- og socialministeren af:
Pernille Bendixen (DF):
Vil ministeren forholde sig til Nordfyns Kommunes sagsbehandling og fjernelse af et plejebarn, uden at barnet er blevet hørt, sådan som det ellers skal ifølge Barnets Reform?
(Spm. nr. S 998).
21) Til kulturministeren af:
Orla Hav (S):
Hvilke initiativer vil ministeren tage for at undgå, at en række museer lukker, som følge af at Arbejdsmarkedets Feriefond har varslet, at den ikke vil eller kan forlænge lån i museerne?
(Spm. nr. S 1009).
22) Til kulturministeren af:
Orla Hav (S):
Hvordan vil ministeren medvirke til at sikre oplevelsesmuligheder for turister i vores land, såfremt en række museer i sommerlandet må lukke, som følge af at Arbejdsmarkedets Feriefond opsiger lån i disse?
(Spm. nr. S 1011).
23) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Christian Rabjerg Madsen (S):
Hvornår har ministeren tænkt sig at fremsætte det lovforslag, som følger op på den folketingsbeslutning, som et flertal i Folketinget vedtog om at indføre en regulering af godstransport i varebiler?
(Spm. nr. S 969).
24) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvad er ministerens holdning til, at Københavns Universitets Boligfond på ulovlig vis har udlejet boliger til internationale studerende og forskere, hvilket har resulteret i dyrere huslejer, og vil ministeren igangsætte initiativer for at forhindre, at lignende sager gentager sig?
(Spm. nr. S 1005, skr. begr.).
25) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvordan mener ministeren at det hænger sammen, at regeringen agter at indføre en forsøgsordning med en spærretid for særtransporter med en længde på over 50 m på hverdage i tidsrummet kl. 6-9 og kl. 15-18 på motorvejsstrækningerne E45 fra Hadsten til Kolding og E20 fra Kolding til Odense, men samtidig ikke har planer om at etablere de nødvendige parkeringsarealer og rastepladser for de lange transporter?
(Spm. nr. S 1006, skr. begr.).
26) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Er ministeren enig i, at når østeuropæiske chauffører, der kører for IKEA i Danmark og Sverige, arbejder for ca. 3.500 kr. i løn om måneden, mens en dansk eksportchauffør får ca. 16.000 kr. om måneden, så er det social dumping og direkte årsag til, at den danske vognmandsbranche er truet på sit eksistensgrundlag?
(Spm. nr. S 1007 (omtrykt)).
27) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Jan Johansen (S):
Mener ministeren, at de lange ventelister i den almene boligsektor, som betyder, at nogle efter flere årtier på venteliste stadig ikke har udsigt til deres drømmebolig, giver anledning til at rydde op i særregler på området og bygge flere almene boliger?
(Spm. nr. S 1018, skr. begr.).
28) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Jan Johansen (S):
Hvad er ministerens holdning til forslag om, at man skal kunne få fjernet lejligheder, der har været lejet ud i 60 dage på 1 år fra Airbnb’s liste, da der er risiko for, at lejligheder, der udlejes gennem Airbnb i de dele af landet, hvor der i forvejen er boligmangel, bruges som de facto-hoteller, som omtalt på www.altinget.dk?
(Spm. nr. S 1019, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0