Forespørgsel til sundhedsministeren om en bindende aftale med FN om en mere bæredygtig medicinindustri.
Af Pernille Schnoor (ALT) og Peder Hvelplund (EL).
(Anmeldelse 17.01.2017).
Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om Barnets Reform.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 08.11.2016. Fremme 10.11.2016. Forhandling 17.01.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 23 af Karina Adsbøl (DF), Troels Ravn (S), Carl Holst (V), Laura Lindahl (LA), Marianne Jelved (RV) og Orla Østerby (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 24 af Pernille Skipper (EL), Torsten Gejl (ALT) og Trine Torp (SF)).
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven. (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 30.11.2016. 1. behandling 09.12.2016. Betænkning 12.01.2017. 2. behandling 17.01.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 12.01.2017. 2. behandling 17.01.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til adresseloven.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 12.01.2017. 2. behandling 17.01.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen tilkendegiver over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union bør standses.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.10.2016. 1. behandling 08.12.2016. Betænkning 13.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 10.01.2017. Betænkning 17.01.2017).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Etablering af en bisidderordning og praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser samt kvalitetsarbejde m.v.).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 30.11.2016. 1. behandling 16.12.2016. Betænkning 17.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs. (Implementering af dele af Hongkongkonventionen).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love. (Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v. som udmøntning af dele af fødevare- og landbrugspakken samt ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 12.01.2017).
Forespørgsel til udenrigsministeren om det armenske folkedrab.
Af Nikolaj Villumsen (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Anmeldelse 05.10.2016. Omtrykt. Fremme 11.10.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 26. januar 2017.
Forslag til folketingsbeslutning om, at indehavere af et kategori B-kørekort kan føre et køretøj op til 4.250 kg, når det er en elbil.
Af Karsten Hønge (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 07.12.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0