1) Spørgetime med statsministeren.
Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 12.01.2017).
Forslag til adresseloven.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 29.11.2016. Betænkning 12.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven. (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 30.11.2016. 1. behandling 09.12.2016. Betænkning 12.01.2017).
Forslag til lov om anlæg af Haderup Omfartsvej.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 14.12.2016).
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 15.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om krav til private og udliciterede daginstitutioner om ansættelse af det pædagogiske personale på overenskomstmæssige vilkår.
Af Jacob Mark (SF) og Trine Torp (SF).
(Fremsættelse 29.11.2016).
Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om Barnets Reform.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 08.11.2016. Fremme 10.11.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 19. januar 2017. Besvares af børne- og socialministeren.
PUNKT 2 OG 3 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0