Forespørgsel til udenrigsministeren om Tyrkiets overholdelse af dets forpligtigelser i forhold til internationale aftaler. (Hasteforespørgsel).
Af Nikolaj Villumsen (EL), Nick Hækkerup (S), Rasmus Nordqvist (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Holger K. Nielsen (SF) m.fl.
(Anmeldelse 11.11.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 17. november 2016.
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGETIDEN STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til udenrigsministeren af:
René Gade (ALT):
Vil udenrigsministeren – idet det i aftaleteksten for den historiske udredning af Danmarks krigsdeltagelse fremgår om valget af forskerholdet indstillet af Rektorkollegiet, at »udpegningen skal ske i enighed blandt partierne bag den historiske udredning« – anerkende, at det er et klart aftalebrud fra regeringens og de tre øvrige aftalepartiers side, når udenrigsministeren udtaler til Jyllands-Posten om udpegningen af forskerholdet, at »Alternativet var uenig. I det lys er de øvrige partier gået videre i processen«?
(Spm. nr. S 150, skr. begr. (omtrykt)).
2) Til kulturministeren af:
Jan Johansen (S):
Hvad er ministerens holdning til den EU-dom, der blev afsagt den 10. november 2016, og som slår fast, at der bør gælde samme regler for almindelige bøger og e-bøger, for så vidt angår muligheden for udlån?
(Spm. nr. S 202).
3) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Vil ministeren oplyse, hvilke årsager der ligger til grund for, at der nu sendes et officielt såkaldt hyrdebrev ud til landets uddannelsesinstitutioner i forhold til leje af lokaler, og hvilke typer af personer og foreninger mener ministeren ikke bør kunne leje sig ind?
(Spm. nr. S 153 (omtrykt)).
4) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Anser ministeren det – idet der henvises til ministerens udtalelser til TV 2/Østjylland den 17.-18. oktober 2016 om de 20.000 udenlandske studerende på danske videregående uddannelser og de hvervekampagner, som gennemføres i en række østeuropæiske lande – for rimeligt, at danske skatteborgere skal betale de mange udlændinges uddannelser, ofte til ugunst for danske interesser?
(Spm. nr. S 180. Medspørger: Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)).
5) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Eva Flyvholm (EL):
Tror ministeren, at det vil forbedre vores uddannelsesniveau og samfundets nytte af kvalificeret arbejdskraft at forhindre studerende i at tage en såkaldt dobbeltuddannelse?
(Spm. nr. S 186 (omtrykt)).
6) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Eva Flyvholm (EL):
Mener ministeren, at det er ansvarligt at fortsætte milliardnedskæringerne på uddannelse i det kommende år og årene efter?
(Spm. nr. S 187 (omtrykt). Medspørger: Pernille Skipper (EL)).
7) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Finder ministeren det rimeligt at opretholde universitetslovens § 30 om bygningsselveje, når der ikke er en reel mulighed for, at universiteterne kan få selveje?
(Spm. nr. S 193).
8) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Hvorfor finder ministeren det unødvendigt for handicappede unge på en erhvervsuddannelse at have mulighed for handicaptillæg, når ministeren finder det rimeligt og nødvendigt for handicappede unge på en videregående uddannelse, jf. ministerens svar på UFU, Alm. del, spørgsmål nr. 190?
(Spm. nr. S 194).
9) Til transport- og bygningsministeren af:
Bjarne Laustsen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at der nu igen har været oversvømmelse ved Elling Å, og at det problem, der skabte oversvømmelserne i oktober 2014, ikke er blevet løst, nemlig at hullet i vejunderføringen ved hovedvej A40 er alt for lille til at lede vandet bort, således at der sker en opstemning af vandet, hvormed store dele af Elling by bliver oversvømmet, og hvad vil ministeren tage af initiativer i den anledning?
(Spm. nr. S 188).
10) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Vil ministeren medvirke til at fremme et lille ekstraspor eller shunte ved Hjørring, således at godstog fra den nye godstogsterminal på Hirtshals Havn kan komme problemfrit og effektivt videre ned igennem landet uden at forstyrre og forsinke passagertrafikken?
(Spm. nr. S 199).
11) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Mener ministeren, at det fra forbrugerens synspunkt er rimeligt, at man med indførelsen af § 10, stk. 2, om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere i den foreslåede nye markedsføringslov fremover vil modtage endnu flere henvendelser fra forretningsdrivende, som man som forbruger ikke har anmodet om?
(Spm. nr. S 204).
12) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Karin Gaardsted (S):
Er ministeren enig i, at det vil være mere fair for forbrugeren, hvis man aktivt og mere tydeligt skal give tilladelse til at modtage reklamemails for at deltage i en konkurrence på nettet, end det er tilfældet i dag?
(Spm. nr. S 205).
13) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Ib Poulsen (DF):
Er det ministerens holdning, at det er i orden at ansætte en udlænding uden opholds- og arbejdstilladelse i en offentlig institution?
(Spm. nr. S 197).
14) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Når ministeren i TV 2 NEWS den 24. oktober 2016 udtaler, at »Vi ved bare, at det, at man kan bevæge sig frit hen over grænserne, betyder altså meget for f.eks. netop Øresundsregionen, som har udviklet sig meget på vækstfronten«, mener ministeren så, at denne vækst vil forandres, fordi der er indført en grænsekontrol, og hvorfra har ministeren den viden?
(Spm. nr. S 200).
15) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Christian Langballe (DF):
Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at man i praksis kan passere Danmarks grænser, blot man undgår asfaltvejene, som beskrevet i artiklen »Grænsen hullet som en si« i BT den 26. oktober 2016?
(Spm. nr. S 201).
16) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad mener ministeren er årsagen til, at sigtelsesprocenten er faldet for voldssager, og hvad agter ministeren at gøre ved problemet?
(Spm. nr. S 196).
17) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvilke initiativer planlægger regeringen at iværksætte for at sikre overholdelse af udbudsreglerne på ministerens ressortområde, og hvad har ministeren konkret gjort i forhold til sagen om sikkerhedsfirmaet CERTA?
(Spm. nr. S 198).
18) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at man kan løse de ekstraordinære opgaver med bevogtning i hovedstaden og grænsekontrol i Sønderjylland smartere ved brug af eventuel ny teknologi, så bl.a. politi fra Nordjylland kan komme hjem og skabe nødvendig tryghed?
(Spm. nr. S 203).
19) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Malte Larsen (S):
Hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre, at der i fremtiden uddannes tilstrækkelig mange elever fra social- og sundhedsskolerne?
(Spm. nr. S 189, skr. begr.).
20) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Malte Larsen (S):
Mener ministeren, at der er en fornuftig sammenhæng mellem det politiske mål om, at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, og den omstændighed, at dimensioneringen til den pædagogiske assistentuddannelse i fremtiden er sat ned til 700 elever om året på landsplan?
(Spm. nr. S 191, skr. begr.).
21) Til sundheds- og ældreministeren af:
Liselott Blixt (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at psoriasispatienter ikke kan få tilskud til behandling hos fodterapeut efter lægehenvisning?
(Spm. nr. S 195).
22) Til skatteministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren aktivt opfordre potentielle whistleblowere til at komme frem med oplysninger om kriminelle forhold på skatteområdet?
(Spm. nr. S 190).
23) Til skatteministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren tage initiativ til, at ansatte, der videregiver oplysninger om mulige kriminelle skatteforhold i den virksomhed, de er ansat i, eller hos dennes samarbejdspartnere eller kunder m.v. til skattemyndighederne, ikke i den anledning kan rammes af bestemmelser i ansættelses- og fortrolighedsklausuler el.lign.?
(Spm. nr. S 192).
24) Til beskæftigelsesministeren af:
Erik Christensen (S):
Forventer ministeren at kunne nå at indgå en finanslovsaftale, der udmønter besparelsen på boligydelsen til de ældre, således at Udbetaling Danmark, når loven er vedtaget, kan nå at implementere de nye regler for boligydelse, så besparelsen på 200 mio. kr. i 2017 kan realiseres?
(Spm. nr. S 185 (omtrykt)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0