1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Jens Joel (S):
Hvem mener ministeren vil få størst gavn af en kommende blå finanslovsaftale – bankdirektøren eller kassedamen?
(Spm. nr. S 173).
2) Til finansministeren af:
Jens Joel (S):
Hvem får mest ud af en nedsættelse af beskatningen på aktie- og kapitalindkomst – bankdirektøren eller kassedamen?
(Spm. nr. S 174).
3) Til finansministeren af:
Lea Wermelin (S):
Agter ministeren i finanslovsforhandlingerne at søge opbakning i blå blok til at få ført den tidligere indgåede aftale om besparelser på boligydelsen til de ældre ud i livet?
(Spm. nr. S 175).
4) Til kulturministeren af:
Jacob Mark (SF):
Hvad har ministeren gjort for ikke at bruge udlodningspuljerne som skjult reserve i Kulturministeriet og samtidig sørge for at annoncere puljerne, så mulige interessenter kan søge?
(Spm. nr. S 141, skr. begr.).
5) Til kirkeministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Mener ministeren, at Det Islamiske Trossamfund stadig skal have en masse skattefordele, når trossamfundet gentagne gange inviterer imamer til Danmark, der offentligt udtaler, at homoseksuelle, utro kvinder og frafaldne muslimer bør dræbes?
(Spm. nr. S 152).
6) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Anser ministeren det – idet der henvises til ministerens udtalelser til TV 2/Østjylland den 17.-18. oktober 2016 om de 20.000 udenlandske studerende på danske videregående uddannelser og de hvervekampagner, som gennemføres i en række østeuropæiske lande – for rimeligt, at danske skatteborgere skal betale de mange udlændinges uddannelser – ofte til ugunst for danske interesser?
(Spm. nr. S 140 (omtrykt). Medspørger: Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)).
7) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Christine Antorini (S):
Hvad er ministerens kommentar til, at hver tiende underviser står til at blive fyret på professionshøjskolerne, der bl.a. uddanner lærere, pædagoger og sygeplejersker, på grund af regeringens nedskæringer på uddannelser?
(Spm. nr. S 165).
8) Til transport- og bygningsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Mener ministeren, at det er fair at sætte en velfungerende fritidsklub, som tilmed løser en social opgave, på gaden, som det er ved at ske for fritidsklubben i »Ballonhangaren« på Islands Brygge?
(Spm. nr. S 155, skr. begr. (omtrykt)).
9) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det styrker indsatsen mod social dumping at droppe bevillingen til kontrollen med ulovlig cabotagekørsel fra 2018?
(Spm. nr. S 169).
10) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Er ministeren tilfreds med, hvordan reglerne for betinget og ubetinget udvisning er, samt hvordan de bliver håndteret af domstolene og andre myndigheder?
(Spm. nr. S 149 (omtrykt)).
11) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Jan Rytkjær Callesen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at Det Kongelige Teater gennem 7 år har haft en udlænding ansat uden opholdstilladelse?
(Spm. nr. S 168, skr. begr. (omtrykt)).
12) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Carsten Kudsk (DF):
Mener ministeren, at det var den rigtige beslutning, at Langeland Kommunes ansættelseskontrakter for de ansatte og frivillige tilsyneladende indeholdt en klausul med en form for ytringsfrihedsindskrænkning i forhold til forholdene på asylcentrene?
(Spm. nr. S 171).
13) Til social- og indenrigsministeren af:
Kirsten Normann Andersen (SF):
Mener ministeren, at indførelse af de centralt fastsatte udmålingstakster, der efter den gældende bekendtgørelses § 5 svarer til de samlede løn- og ansættelsesvilkår i en toneangivende, landsdækkende overenskomst, der omfatter tilsvarende eller beslægtet arbejde, vil kunne sikre ens lønvilkår for alle handicaphjælpere og samtidig lette kommunerne for en administrativ byrde, sådan som det ønskes af bl.a. Aarhus Kommune?
(Spm. nr. S 157).
14) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Finder ministeren, at reglerne er rimelige, når man ikke må lægge billeder på nettet af butikstyve, som helt tydeligt har stjålet fra butikken?
(Spm. nr. S 148).
15) Til justitsministeren af:
Mattias Tesfaye (S):
Hvornår kan Albertslund Kommune forvente at regeringen lukker fængslet i Vridsløselille, så bygninger og arealer kan frigives til byudvikling?
(Spm. nr. S 161).
16) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvordan forklarer ministeren, at regeringen har udskudt den vigtige beslutning om placering af den vestdanske politiskole, en beslutning, som regeringen tidligere har lagt vægt på var meget vigtig og påtrængende at få taget?
(Spm. nr. S 170).
17) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Marie Krarup (DF):
Vil ministeren i anledning af Operation Dagsværk onsdag den 2. november 2016 oplyse, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at undervisningstiden i gymnasiet bliver brugt på undervisning og ikke på politiske projekter?
(Spm. nr. S 145 (omtrykt)).
18) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Marie Krarup (DF):
Mener ministeren, at der i tilstrækkelig grad er fulgt op på tidligere års projekter under Operation Dagsværk med hensyn til evaluering af projekterne og kontrol med forbruget af de indsamlede midler, og hvordan det er dokumenteret, og hvis ikke, mener ministeren så ikke, at det bør sikres?
(Spm. nr. S 146 (omtrykt)).
19) Til sundheds- og ældreministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvilke konsekvenser mener ministeren at det skal have for de kommuner, som foretager rammebesparelser på ældreområdet i budgetåret 2017, i forhold til fremtidig adgang til værdighedsmilliarden?
(Spm. nr. S 158 (omtrykt)).
20) Til sundheds- og ældreministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Mener ministeren, at udarbejdelse af konsulentrapporter er i tråd med rammerne for udmøntning af værdighedsmilliarden?
(Spm. nr. S 159 (omtrykt)).
21) Til sundheds- og ældreministeren af:
Carsten Kudsk (DF):
Mener ministeren, at et livstestamente er noget værd, når der er en vejledning til landets praktiserende læger, præhospitalt personale, hjemmesygeplejen, plejecentre m.v., der siger, at et livstestamente skal tages med i overvejelserne, inden det sundhedsfaglige personale tager en beslutning om, hvorvidt der skal ske en eventuel genoplivning?
(Spm. nr. S 164).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0