Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om aftale mellem EU og Tyrkiet om visumfrihed. (Hasteforespørgsel).
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 13.05.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 19. maj 2016.
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til folketingsbeslutning om udpegning af medlemmer til Flygtningenævnet.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af den ikkevestlige indvandring.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om radikaliserede miljøer.
Af Naser Khader (KF) og Rasmus Jarlov (KF).
(Anmeldelse 29.03.2016. Fremme 31.03.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 19. maj 2016.
SPØRGETIDEN STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jacob Mark (SF):
Hvad er ministerens holdning til, at en række småfag og uddannelses- og forskningsmiljøer nu lukker som følge af regeringens sparekrav til f.eks. Syddansk Universitet, bl.a. kandidatuddannelsen i europæiske studier, kandidatuddannelsen i maritime technology og diplomingeniøruddannelsen i interaction design?
(Spm. nr. S 1109).
2) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jacob Mark (SF):
Er ministeren enig i rektor på SDU, Henrik Dams, udtalelser om, at de nedskæringer, SDU gennemfører på forskning som følge af regeringens sparekrav, har konsekvenser for landet som helhed?
(Spm. nr. S 1110).
3) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Mette Reissmann (S):
Vil ministeren med baggrund i sine udtalelser i Politiken den 5. maj garantere, at regeringen ikke kommer til at indføre brugerbetaling på videregående uddannelser?
(Spm. nr. S 1114).
4) Til justitsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Hvad agter regeringen at gøre for at stoppe de afpresnings- og shariatrusler, som erhvervsdrivende på Nørrebro udsættes for?
(Spm. nr. S 1121).
5) Til forsvarsministeren af:
Troels Ravn (S):
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt og tryghedsskabende for borgere, når der i beredskabsmeddelelser i forbindelse med katastrofesituationer opfordres til, at borgere holder sig indendøre og slukker ventilationsanlæg, samtidig med at man bl.a. i mange almennyttige boligbyggerier ikke har mulighed for at styre ventilationsanlægget i den enkelte opgang eller lejlighed, hvormed ventilationen fortsat kører trods beredskabsmeddelelsen og potentiel sundhedsskadelig røg i luften omkring bygningen?
(Spm. nr. S 1067 (omtrykt)).
6) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren stoppe al sandsugning i Øresund, således at området derved helt fredes for aktiviteter, der skader havbunden, planter og dyr, og dermed bevare og fremme den enestående biodiversitet i Øresund, øge mulighederne for erhvervsfiskeri med skånsomme metoder samt forøge væksten i turismen?
(Spm. nr. S 1095 (omtrykt). Medspørger: Trine Torp (SF)).
7) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil regeringen tage kontakt til den svenske regering, som allerede forbyder råstofindvinding i Øresund, med henblik på en fælles aftale om at gøre Øresund til et beskyttet område?
(Spm. nr. S 1096 (omtrykt). Medspørger: Trine Torp (SF)).
8) Til beskæftigelsesministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til, at 7.000 børn vil ryge under fattigdomsgrænsen som følge af regeringens kontanthjælpsloft?
(Spm. nr. S 1123).
9) Til beskæftigelsesministeren af:
Julie Skovsby (S):
Vil ministeren redegøre for rimeligheden i og sin holdning til, at tal fra ministeren viser, at 7.000 børn rammes af fattigdom som følge af kontanthjælpsloftet?
(Spm. nr. S 1126 (omtrykt)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0