Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om aftale mellem EU og Tyrkiet om visumfrihed. (Hasteforespørgsel).
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 13.05.2016).
Forespørgsel til finansministeren om den økonomiske situation i kommunerne i 2017 og frem.
Af Rune Lund (EL) og Finn Sørensen (EL).
(Anmeldelse 05.04.2016. Omtrykt. Fremme 08.04.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 59 af Rune Lund (EL), Magnus Heunicke (S), Josephine Fock (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Jonas Dahl (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 60 af René Christensen (DF) og Eva Kjer Hansen (V). Forslag til vedtagelse nr. V 61 af Ole Birk Olesen (LA)).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Mette Abildgaard (KF).
(Anmeldelse 19.04.2016. Fremme 21.04.2016. Forhandling 12.05.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 57 af Jens Joel (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Christian Poll (ALT), Johannes Lebech (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 58 af Mikkel Dencker (DF)).
Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 11.02.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 28.04.2016. 2. behandling 03.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.).
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 25.02.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 28.04.2016. 2. behandling 03.05.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. (Målretning af befordringsrabatordningen).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 17.03.2016. Betænkning 03.05.2016. 2. behandling 10.05.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 17.03.2016. Betænkning 03.05.2016. 2. behandling 10.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2014.
(Forslaget som fremsat (i betænkning) 28.04.2016. Anmeldelse (i salen) 29.04.2016. 1. behandling 13.05.2016).
Forslag til lov om maritim fysisk planlægning.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 24.02.2016. 1. behandling 15.03.2016. Betænkning 12.05.2016).
Forslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 02.03.2016. 1. behandling 31.03.2016. Betænkning 12.05.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at undtage dansk realkredit fra kommende Basel IV-kapitalkrav.
Af Pelle Dragsted (EL) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ytringsfrihedskommission.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 15.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre retssikkerhed i forbindelse med administrativ frihedsberøvelse.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 29.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om mindre diskrimination i nattelivet.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 29.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om en whistleblowerordning for offentligt ansatte.
Af Josephine Fock (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af datasikkerhed.
Af Rune Lund (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring i modregning af kommunal brug af driftsindtægter fra kommunale vedvarende energianlæg.
Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 18.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.
Af Christian Poll (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 18.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse.
Af Andreas Steenberg (RV) m.fl.
(Fremsættelse 01.04.2016).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om søkortopmåling af grønlandske farvande.
Af Aaja Chemnitz Larsen (IA), Christian Juhl (EL) og Magni Arge (T).
(Anmeldelse 05.04.2016. Fremme 08.04.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 19. maj 2016.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0