Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 11.02.2016. 1. behandling 25.02.2016. Betænkning 05.04.2016. 2. behandling 12.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 27.01.2016. 1. behandling 11.02.2016. Betænkning 31.03.2016. 2. behandling 12.04.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 13.01.2016. 1. behandling 26.01.2016. Betænkning 12.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser. (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v.).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige.
Af Kim Christiansen (DF), Villum Christensen (LA) og Rasmus Jarlov (KF).
(Fremsættelse 26.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Inklusionsboliger).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 30.03.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger og igangsætte udvikling af byer uden for vækstområder).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 30.03.2016).
PUNKT 6 OG 7 BEHANDLES SAMMEN. 1. BEHANDLING AF L 153 STARTER TIDLIGST KL. 14.00.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0