1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til kulturministeren af:
Mogens Jensen (S):
Er ministeren enig med Dansk Folkepartis kulturordfører i, at danskernes adgang til at låne e-bøger skal begrænses og privatiseres som foreslået i Altinget den 15. marts?
(Spm. nr. S 877).
2) Til kulturministeren af:
Mogens Jensen (S):
Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at den danske bibliotekstradition fortsættes, og at danskerne har adgang til at låne e-bøger i en tid, hvor biblioteker og forlag strides om denne adgang?
(Spm. nr. S 878).
3) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvad agter ministeren at gøre for at styrke udviklingen af flere forsknings- og uddannelsespladser på Lolland-Falster, som kan understøtte de stærke kompetencer, f.eks. inden for landbrugsproduktion, som området i forvejen er i besiddelse af?
(Spm. nr. S 886).
4) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Tilde Bork (DF):
Hvad mener ministeren om, at man som tyvebande fra Østeuropa ubesværet kan komme ind i Danmark grundet aftalerne i EU, men at man ikke risikerer at blive opdaget med varebilen fuld af tyvkoster ved udkørsel af Danmark, da grænsekontrollen ikke er etableret for dem, der forlader landet, og har ministeren til hensigt at ændre dette?
(Spm. nr. S 890 (omtrykt)).
5) Til social- og indenrigsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at kommunerne i stigende omfang kræver en diagnose, for at borgere med tab af funktionsevne kan opnå ret til sociale ydelser, som det f.eks. er beskrevet i artiklen »Sundhedsdirektør: Kommunerne kræver alt for ofte en diagnose for at hjælpe« i Politiken den 26. marts 2016?
(Spm. nr. S 891).
6) Til social- og indenrigsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvilke overvejelser gør ministeren sig i anledning af drabet på den 57-årige social- og sundhedsassistent på bostedet Lindegården i Roskilde begået den 25. marts 2016 af en 30-årig psykisk syg og misbrugende beboer?
(Spm. nr. S 892).
7) Til justitsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Vil ministeren se på, om man kan fordele politiressourcerne mere fair, så Nordjylland ikke fremover skal være så hårdt belastet af mangel på politi, som tilfældet er i øjeblikket?
(Spm. nr. S 882).
8) Til justitsministeren af:
Karin Nødgaard (DF):
Hvilke overvejelser gør ministeren sig i anledning af de mange historier i pressen om, at såvel omsorgs- og myndighedspersoner som f.eks. plejepersonale, politi og brandvæsen ikke kan passe deres arbejde i belastede boligområder uden at tage særlige forholdsregler, og hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre, at såvel omsorgs- som myndighedspersoner kan passe deres arbejde i belastede boligkvarterer uden at skulle frygte for at blive overfaldet og chikaneret?
(Spm. nr. S 883).
9) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at der bliver sendt færre kriminelle udlændinge hjem til afsoning trods løfter om det modsatte før valget?
(Spm. nr. S 884).
10) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at dømte og udviste kriminelle udlændinge rent faktisk bliver sendt ud af landet efter hensigten i loven?
(Spm. nr. S 885).
11) Til justitsministeren af:
Susanne Eilersen (DF):
Når det fremgår af svaret på spørgsmål nr. 347 (alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, at der ikke i nogen af landets politikredse er boligområder, hvor politiet generelt set ikke kan passe deres arbejde på normal vis uden at tage særlige forholdsregler, men formanden for Politiforbundet, Claus Oxfelt, den 17. februar 2016 på TV 2 udtaler, at områder som Gellerup i Aarhus Vest, Vollsmose i Odense og dele af Nørrebro i København er steder, hvor det kan være svært at patruljere for politiet, giver det så ikke ministeren anledning til bekymring?
(Spm. nr. S 887).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0