1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til folketingsbeslutning om flygtningefaciliteten for Tyrkiet.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 25.02.2016).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Martin Lidegaard (RV):
Kan ministeren bekræfte, at regeringen vil stå ved energiforliget fra 2012, herunder de aftalte mål for energibesparelser og udbygning af VE?
(Spm. nr. S 731, skr. begr.).
2) Til finansministeren af:
Morten Bødskov (S):
Kan ministeren bekræfte, at der ifølge de kommunale udgiftslofter skal spares 7 mia. kr. i kommunerne i 2019 i forhold til i år, og i forlængelse heraf redegøre for, om det samtidig hermed er muligt for kommunerne at forbedre den borgernære velfærd, når de også skal modtage titusindvis af flygtninge de kommende år?
(Spm. nr. S 734. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).
3) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Kan ministeren bekræfte, at det alene som følge af dette års og de senere års asyltilstrømning vil koste kommunerne et milliardbeløb blot at opretholde de nuværende normeringer i daginstitutioner og skoler, og i forlængelse heraf oplyse, om det er muligt med regeringens omprioriteringsbidrag?
(Spm. nr. S 736. Medspørger: Morten Bødskov (S)).
4) Til finansministeren af:
Pelle Dragsted (EL):
Vil ministeren forklare, hvordan ministeren op til og i forbindelse med KL's topmøde den 10.-11. marts vil sikre, at kommunerne som en konsekvens af omprioriteringsbidraget ikke må nedlægge tusindvis af stillinger i den borgernære velfærd?
(Spm. nr. S 744. Medspørger: Rune Lund (EL)).
5) Til finansministeren af:
Morten Bødskov (S):
Vil ministeren redegøre for, om forudsætningerne for den kommunale økonomi og opretholdelsen af den borgernære velfærd i kommunerne har ændret sig, siden regeringen i regeringsgrundlaget introducerede det kommunale omprioriteringsbidrag på 1 pct. om året, og i forlængelse heraf redegøre for, hvordan den øgede asyltilstrømning vil påvirke den kommunale økonomi og behovet for at udbygge velfærden de kommende år?
(Spm. nr. S 739. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).
6) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Kan ministeren bekræfte, at kommunerne frem mod 2020 skal tage imod mere end 100.000 flygtninge, samtidig med at de hvert år skal spare mere end 2 mia. kr. som følge af omprioriteringsbidraget, og i forlængelse heraf give en garanti for, at det ikke vil føre til dårligere borgernær velfærd i kommunerne?
(Spm. nr. S 738. Medspørger: Morten Bødskov (S)).
7) Til finansministeren af:
Pelle Dragsted (EL):
Vil ministeren redegøre for, om ministeren mener, at det er realistisk, at kommunerne for at undgå massive milliardnedskæringer i velfærden samlet set kan levere effektiviseringer svarende til størrelsen på omprioriteringsbidraget i 2017?
(Spm. nr. S 745. Medspørger: Rune Lund (EL)).
8) Til udenrigsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Vil udenrigsministeren arbejde for, at Danmark i lighed med Storbritannien får en undtagelse fra at medvirke i Den Europæiske Unions målsætning om en stadig snævrere Union?
(Spm. nr. S 726, skr. begr.).
9) Til kulturministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Anerkender ministeren, at det er et forholdsmæssigt stort beløb, nemlig 72 mio. kr., af skatteborgernes penge, som regeringen vil bruge på udflytning af blot 12 arbejdspladser på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, og at pengene kunne være anvendt til at skabe nye arbejdspladser i Norddjurs?
(Spm. nr. S 732).
10) Til kulturministeren af:
Pernille Schnoor (S):
Vil ministeren garantere, at der i forbindelse med flytningen af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, hvor der skal findes 72 mio. kr., ikke vil blive afskediget medarbejdere, så der reelt er tale om en spareøvelse?
(Spm. nr. S 733).
11) Til uddannelses- og forskningsministeren af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Vil ministeren uddybe, hvorfor ministeren mener, at det er rimeligt, at elever på STU ikke har adgang til Ungdomskortet, jf. ministerens svar på UFU, alm. del, spørgsmål 84?
(Spm. nr. S 735).
12) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad mener ministeren, der skal gøres for at begrænse den stigende trængsel, som DI har beregnet koster Danmark 15 mia. kr. årligt, og som kan stige med yderligere 10 mia. kr. de kommende år, hvilket vil koste Danmark vækst og beskæftigelse?
(Spm. nr. S 740).
13) Til transport- og bygningsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Deler ministeren DI’s holdning om, at det er dyrt at investere i transport og infrastruktur, men det er dyrere ikke at investere?
(Spm. nr. S 741).
14) Til transport- og bygningsministeren af:
Lea Wermelin (S):
Hvornår indkalder ministeren partierne til drøftelse af støtte til danske havne, som ministeren sagde den 19. november 2015 i et åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer?
(Spm. nr. S 748. Medspørger: Rasmus Prehn (S)).
15) Til transport- og bygningsministeren af:
Lea Wermelin (S):
Deler ministeren Kristian Pihl Lorentzens holdning om, at det er på høje tid at indkalde til forhandlinger om havnepakke III?
(Spm. nr. S 750. Medspørger: Rasmus Prehn (S)).
16) Til transport- og bygningsministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvad er ministerens holdning til, at rejsetiden fra Nykøbing Falster St. til København H med tog ikke har ændret sig væsentligt siden 1970 og kun er forkortet med ca. 25 minutter siden 1957 og ca. 40 minutter siden 1939?
(Spm. nr. S 752, skr. begr.).
17) Til social- og indenrigsministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Opfatter ministeren på linje med en række ø-borgmestre regeringens 95 mio. kr. til nedsættelse af færgetaksterne som et første skridt på vejen mod det fulde landevejsprincip?
(Spm. nr. S 747. Medspørger: Lea Wermelin (S)).
18) Til social- og indenrigsministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Hvornår vil ministeren tage det næste skridt mod det fulde landevejsprincip, og hvornår kan øerne forvente, at regeringen fuldt ud har implementeret landevejsprincippet?
(Spm. nr. S 751. Medspørger: Lea Wermelin (S)).
19) Til skatteministeren af:
Rune Lund (EL):
Vil ministeren forklare, hvorledes ministeren vil reagere på den meget alvorlige kritik, som Statsrevisorerne har udtrykt i deres beretning den 24. februar 2016 vedrørende SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat?
(Spm. nr. S 742).
20) Til skatteministeren af:
Rune Lund (EL):
Vil ministeren redegøre for sin holdning til, at Statsrevisorerne i deres beretning den 24. februar 2016 vedrørende SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat udtaler, at »Statsrevisorerne må sammenfattende konstatere, at risikostyringen i SKAT og Skatteministeriet har været helt utilstrækkelig«?
(Spm. nr. S 743).
21) Til skatteministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Mener ministeren, at han på fyldestgørende og sandfærdig vis har orienteret Folketingets Skatteudvalg, da han i oktober 2015 redegjorde for bankordningen og om baggrunden for, at SKAT opsagde bankordningen i 2015?
(Spm. nr. S 753).
22) Til miljø- og fødevareministeren af:
Malou Lunderød (S):
Hvordan forholder ministeren sig til, at Forbrugerrådet Tænk Kemi afviser ministerens kritik af, at Forbrugerrådets kommunikationsform kan føre til unødig bekymring hos forbrugerne, med henvisning til at lovgivningen på området ikke er god nok, jf. artikel i Altinget den 2. februar 2016?
(Spm. nr. S 737).
23) Til forsvarsministeren af:
Annette Lind (S):
Hvilke konsekvenser har det efter ministerens opfattelse, at forliget om det statslige beredskab er udløbet, og hvornår indkalder ministeren forligskredsen til forhandlinger?
(Spm. nr. S 725).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0