Forespørgsel til udenrigsministeren om udviklingen i Tyrkiet.
Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.
(Anmeldelse 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.12.2015. 1. behandling 21.01.2016. Betænkning 04.02.2016. 2. behandling 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.12.2015. 1. behandling 21.01.2016. Betænkning 04.02.2016. 2. behandling 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 09.12.2015. 1. behandling 12.01.2016. Betænkning 04.02.2016. 2. behandling 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om DSB. (Vilkår for udlån af tjenestemænd og ophævelse af bestemmelser om DSB S-tog A/S).
Af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 15.01.2016. Betænkning 09.02.2016. 2. behandling 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Værdighedspolitikker for ældreplejen).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 20.01.2016. 1. behandling 22.01.2016. Betænkning 09.02.2016. 2. behandling 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Information og samtykke i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion m.v.)
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 10.12.2015. 1. behandling 22.01.2016. Betænkning 09.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.12.2015. 1. behandling 19.01.2016. Betænkning 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden).
Af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).
(Fremsættelse 11.02.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 12.02.2016).
Forespørgsel til kulturministeren om EU’s planer for det digitale indre marked.
Af Alex Ahrendtsen (DF) og Morten Marinus (DF).
(Anmeldelse 13.01.2016. Fremme 15.01.2016).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. februar 2016.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0