Forespørgsel til udlændinge-, integrations- og boligministeren om antallet af asylansøgeres betydning for kommunerne. (Hasteforespørgsel).
Af Martin Henriksen (DF) og Peter Skaarup (DF).
(Anmeldelse 15.01.2016. Fremme 19.01.2016).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider.)
SPØRGETIDEN STARTER TIDLIGST KLOKKEN 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Morten Bødskov (S):
Hvordan forholder ministeren sig til, at nogle borgmestre truer med at stemme nej til den næste økonomiaftale med kommunerne, hvis ikke ministeren ændrer holdning og forståelse for kommunernes aktuelle udfordringer, som f.eks. Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler, giver udtryk for den 14. januar 2016?
(Spm. nr. S 491, skr. begr.).
2) Til finansministeren af:
Nicolai Wammen (S):
Vil ministeren forklare, hvad han definerer som den »jammer«, han angiveligt hører fra landets kommuner?
(Spm. nr. S 492. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).
3) Til finansministeren af:
Nicolai Wammen (S):
Er ministeren enig med Vesthimmerlands borgmester, Knud Kristensen (KF), når han udtaler, at »Når vi så at sige »altid beklager os og altid mangler penge«, er det jo fordi, der kræves mere og mere af os fra statens side. Derfor mener jeg også, at Claus Hjort, som jeg ellers har respekt for, bør komme ud og indse tingenes tilstand. Og han har også selv sagt på TV, at der mangler penge i kommunerne. Det her er ikke noget, vi bare piver over – det er virkelig alvorligt og et reelt problem«?
(Spm. nr. S 493).
4) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er ministeren enig med formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Damm, når han til Ritzau den 14. januar 2016 siger, at »KL og regeringen lavede i september en opfølgning på sommerens økonomiaftale, hvor parterne indføjede en passus om, at man på integrationsområdet vil lave et økonomisk eftersyn senest i januar 2016«, og vil ministeren forklare, hvad han forstår ved et »økonomisk eftersyn«?
(Spm. nr. S 503).
5) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er ministeren enig med KL's formand, Martin Damm (V), når denne hos Ritzau den 14. januar 2016 er citeret for at sige, at finansministeren photoshopper med virkeligheden?
(Spm. nr. S 504. Medspørger: Morten Bødskov (S)).
6) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Hvor vil ministeren opfordre de 13.000 enlige forsørgere til at flytte hen, der som konsekvens af regeringens kontanthjælpsloft kommer i risiko for ikke længere at have råd til at blive i deres nuværende bolig, jf. tal fra Boligselskabernes Landsforening?
(Spm. nr. S 476).
7) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Peter Hummelgaard Thomsen (S):
Agter ministeren at iværksætte nogen tiltag for at hjælpe de 13.000 enlige forsørgere, som med regeringens kontanthjælpsloft kommer i risiko for at miste deres bolig?
(Spm. nr. S 477).
8) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Anser ministeren det som udbredt, at migranter og asylansøgere ankommer til Danmark og lyver om, hvilket land de reelt kommer fra, og i givet fald hvad vil ministeren gøre for at få afvist de mange, som lyver om deres nationalitet i håb om at fremme deres muligheder for at få opholdstilladelse i Danmark?
(Spm. nr. S 496).
9) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvad er ministerens holdning til, at almene boligselskaber, som f.eks. LAB, har afdelinger, der er konkurstruet, fordi ministeriet ikke behandler boligselskabets renoveringssag?
(Spm. nr. S 499).
10) Til social- og indenrigsministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Mener ministeren at det er rimeligt, at der ikke er en afklaring på regionernes økonomi efter 2016 i forhold til tilskudsordning til drift og vedligehold af lokalbanerne?
(Spm. nr. S 479).
11) Til social- og indenrigsministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Da det åbenbart trækker ud med det arbejde, som blev igangsat i foråret vedrørende regionernes tilskud til drift og vedligehold, vil ministeren så på den baggrund forlænge den nuværende ordning til og med f.eks. 2018, således at der ikke sker lukning af baner, som det ses på Tølløsebanen i øjeblikket?
(Spm. nr. S 480).
12) Til social- og indenrigsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvordan mener ministeren, at man kan sikre borgeres retssikkerhed i sager, hvor en kommune eksempelvis trækker sager i langdrag med henblik på at undgå at udbetale borgere deres retmæssige ydelser?
(Spm. nr. S 500).
13) Til social- og indenrigsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Mener ministeren, at det kan være rimeligt, at en kommune kan trække sager om økonomiske ydelser til eksempelvis sygedagpengemodtagere i langdrag og derefter ikke udbetale de retmæssige ydelser med henvisning til forældelsesloven?
(Spm. nr. S 502 (omtrykt)).
14) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Malte Larsen (S):
Har ministeren overvejet yderligere tiltag for at sikre en større folkelig opbakning til opstilling af vindmøller på land, og i givet fald hvilke?
(Spm. nr. S 489).
15) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Jens Joel (S):
Hvad agter regeringen at gøre for at realisere projektet Maabjerg Energy Concept, der kan skabe op mod 1.000 arbejdspladser omkring Holstebro, inden den 1. april, hvor projektet ellers mister sine knap 300 mio. kr. i EU-støtte?
(Spm. nr. S 494).
16) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Jens Joel (S):
Har regeringen også udskudt løsningen af PSO-problemet, eller forestiller ministeren sig, at PSO’en kan ændres uafhængigt af skattereformen?
(Spm. nr. S 498, skr. begr.).
17) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:
Pia Olsen Dyhr (SF):
Hvad er regeringens holdning til Maabjerg Energy Concepts projekt om produktion af 2. generations bioætanol på basis af halm m.v., og hvad vil regeringen konkret gøre for at fremme projektet, før Maabjerg Energy Concepts tilsagn om EU-støtte bortfalder i marts måned?
(Spm. nr. S 501).
18) Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling af:
Pernille Bendixen (DF):
Anerkender ministeren, at der er et problem i, at flygtninge er ansat uden fyldestgørende børneattest, når ministeren selv meget tydeligt har givet udtryk for en klar forventning om, at kommunerne altid sætter hensynet til børns sikkerhed, læring og trivsel højest, når der ansættes personale i daginstitutioner?
(Spm. nr. S 490).
19) Til skatteministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til, at en række lokale egnsteatre i bl.a. Nordjylland skal betale selskabsskat som følge af ny tolkning af reglerne i visse af landets skatteregioner?
(Spm. nr. S 495).
20) Til skatteministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Mener ministeren, at det er et problem, at landets skatteregioner tolker reglerne om betaling af selskabsskat for egnsteatre forskelligt?
(Spm. nr. S 497).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0