Forespørgsel til udenrigsministeren om Storbritanniens ønsker til en reform af Den Europæiske Union.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.11.2015).
Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om forholdene for børn og unge i Grønland.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 11.11.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af Irak- og Afghanistankommissionen.
Af Eva Flyvholm (EL) m.fl.
(Fremsættelse 08.10.2015).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn. (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 05.11.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 04.11.2015).
PUNKT 1 OG 2 BEHANDLES SAMMEN

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0