1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens sidste side).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Karsten Nonbo (V):
Står ministeren stadig ved sit løfte i Folketingssalen torsdag den 7. maj 2015 i sin tale vedrørende B 131 om, at forsøget med 100 km/t for campingvogne på motorveje træder i kraft inden sommerferien, og har ministeren overvejet at lade forsøget gælde for mobile homes og også for tomme, lukkede eller overdækkede trailere, jf. de nævnte betingelser i B 131?
(Spm. nr. S 1266).
2) Til beskæftigelsesministeren af:
Eigil Andersen (SF):
Hvad er ministerens holdning til, at Arbejdstilsynet efter gældende praksis ikke må komme med afgørelser om f. eks. en meget hård ledelsesstil fra arbejdsgiverens side, som desværre kan forpeste det daglige psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne?
(Spm. nr. S 1265, skr. begr.).
3) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Eigil Andersen (SF):
Hvilke yderligere initiativer vil ministeren tage for at fremme opførelsen af flere billige ungdomsboliger?
(Spm. nr. S 1268, skr. begr.).
4) Til fødevareministeren af:
Erling Bonnesen (V):
Vil ministeren på baggrund af den aktuelle udvikling om randzoner, herunder at grundlaget for randzoner ikke er i orden, tage initiativ til at ophæve randzoneloven?
(Spm. nr. S 1237).
5) Til miljøministeren af:
Thomas Danielsen (V):
Vil ministeren forklare, hvilke effekter regeringens »planlovspakke« fra den 7. maj 2015 vil have på vækst og beskæftigelse i landdistrikterne?
(Spm. nr. S 1238).
6) Til miljøministeren af:
Thomas Danielsen (V):
Venstre foreslog i februar 2015 at liberalisere planloven, så alle byer og ikke kun dem med minimum 40.000 indbyggere må opføre store udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 i bymidter, hvortil ministeren til dr.dk den 10. februar 2015 udtalte, at »Det vil suge livet ud af vores landsbyer og føre til butiksdød i bymidterne. Så det er et meget vidtgående forslag, som regeringen ikke kan støtte« – vil det så ikke også suge livet ud af landsbyerne og føre til butiksdød i bymidterne, når regeringen kun få måneder efter selv foreslår at lempe planloven, så byer med mindre end 40.000 indbyggere må opføre store udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 i bymidter?
(Spm. nr. S 1243).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0