1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens sidste side).
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre danskernes kulturelle rettigheder i Danmark ved at gennemføre et stop for diskrimination af danskere og dansk kultur i offentlige institutioner.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 10.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om et mere overskueligt andelsboligmarked.
Af Louise Schack Elholm (V) og Charlotte Dyremose (KF).
(Fremsættelse 26.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2015.
(Anmeldelse 24.04.2015. Redegørelse givet 24.04.2015. Meddelelse om forhandling 24.04.2015).
Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.).
Af transportministeren (Magnus Heunicke).
(Fremsættelse 29.04.2015).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren, at det er retvisende, at regeringen bryster sig af at have skabt 40.000 job i den private sektor, når den samlede arbejdsmængde gjort op i timer er faldet med 0,25 pct. siden efteråret 2011?
(Spm. nr. S 1165).
2) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Er ministeren tilfreds med, at den samlede arbejdsmængde gjort op i timer er faldet med 0,25 pct., siden regeringen tog over i efteråret 2011?
(Spm. nr. S 1166).
3) Til finansministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Er ministeren tilfreds med, at de 40.000 jobs i den private sektor, som regeringen bryster sig af at have skabt, primært er deltidsjob og studiejob på helt ned til et par timers arbejde om ugen?
(Spm. nr. S 1170).
4) Til justitsministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at mindre end 2 pct. af politiets fotovogne holder ved skoleveje, og vil ministeren bede politiet om at anbringe fotovognene der, hvor der er en præventiv effekt, som f.eks. ved skoleveje, fodgængerfelter og vejarbejder, frem for steder, hvor fotovognene i realiteten fungerer som pengemaskiner?
(Spm. nr. S 1129, skr. begr. (omtrykt)).
5) Til justitsministeren af:
Kim Christiansen (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at EU-regler om køre-hvile-tid nu får den konsekvens, at studenterkørsel i veteranlastbiler i mange tilfælde ikke bliver mulig, da der mangler fartskrivere, og vil ministeren give dispensation, så studenterkørsel med veteranlastbiler kan foregå i år?
(Spm. nr. S 1130 (omtrykt)).
6) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Er ministeren tilfreds med den lange svarfrist inden for FRIG-puljen og opmærksom på de økonomiske problemer og den usikkerhed, som den lange behandlingstid har medført på landets frivilligcentre?
(Spm. nr. S 1172, skr. begr.).
7) Til transportministeren af:
Eva Kjer Hansen (V):
Hvornår planlægger ministeren at komme med et udspil til en permanent ordning om de brune turistskilte på motorvejene, som blev evalueret sidste år?
(Spm. nr. S 1169, skr. begr. Medspørger: Karsten Nonbo (V)).
8) Til transportministeren af:
Eva Kjer Hansen (V):
Hvilke kriterier vil ministeren foreslå der skal gælde for, at turistattraktioner kan få et brunt turistskilt på motorvejen?
(Spm. nr. S 1171, skr. begr. Medspørger: Anne-Mette Winther Christiansen (V)).
9) Til transportministeren af:
Peter Juel Jensen (V):
Agter ministeren at gøre brug af indsigelsesretten i luftfartslovens § 57, stk. 2, nr. 7, 1. pkt., for at sikre bedre forhold for indenrigspassagererne i Københavns Lufthavn?
(Spm. nr. S 1173. Medspørger: Eva Kjer Hansen (V)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0