Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.
Af Inger Støjberg (V), Maja Panduro (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Camilla Hersom (RV), Pia Olsen Dyhr (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Mercado (KF), Uffe Elbæk (ALT), Johan Lund Olsen (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF).
(Anmeldelse 30.04.2015).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om økonomisk udvikling og beskæftigelse i Europa og en løsning på gældsspørgsmålet i de EU-lande, der er hårdest ramt af krisen.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 17.03.2015. Fremme 19.03.2015. Forhandling 30.04.2015. Forslag til vedtagelse nr. V 45 af Nikolaj Villumsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 46 af Jakob Ellemann-Jensen (V), Morten Bødskov (S), Helge Vagn Jacobsen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Lars Barfoed (KF)).
Forslag til lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet.
Af undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 11.03.2015. 1. behandling 19.03.2015. Betænkning 21.04.2015. 2. behandling 30.04.2015).
Forslag til lov for Færøerne om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
(Fremsættelse 29.01.2015. 1. behandling 05.02.2015. Betænkning 18.03.2015. 2. behandling 30.04.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Dohaændringen til Kyotoprotokollen.
Af klima-, energi- og bygningsministeren. (Rasmus Helveg Petersen).
(Fremsættelse 11.03.2015. 1. behandling 24.03.2015. Betænkning 30.04.2015).
Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen).
(Fremsættelse 25.02.2015. 1. behandling 10.03.2015. Betænkning 28.04.2015).
Statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet 2015.
(Anmeldelse 14.04.2015. Redegørelse givet 14.04.2015. Meddelelse om forhandling 14.04.2015).
Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer.
Af Claus Hjort Frederiksen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Søren Espersen (DF), Helle Løvgreen Mølvig (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Finn Sørensen (EL), Villum Christensen (LA), Per Stig Møller (KF), Uffe Elbæk (ALT), Johan Lund Olsen (IA), Doris Jakobsen (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF) m.fl.
(Anmeldelse 14.04.2015. Fremme 16.04.2015).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 7. maj 2015.
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en neutral lånepulje til udskiftning af forældede energianlæg.
Af Mikkel Dencker (DF) m.fl.
(Fremsættelse 19.02.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af indbrud.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forslag til folketingsbeslutning om, at kongeligt privilegerede kroer fortsat skal kunne anvende kronen.
Af Alex Ahrendtsen (DF), Michael Aastrup Jensen (V) og Lars Barfoed (KF).
(Fremsættelse 27.03.2015).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om statsforvaltningen og udsatte børn og unge.
Af Karina Adsbøl (DF) og Karin Nødgaard (DF).
(Anmeldelse 17.04.2015. Fremme 21.04.2015).
Eventuel afstemning om F 38 udsættes til torsdag den 7. maj 2015.
PUNKT 7 OG 8 BEHANDLES SAMMEN. BEHANDLINGEN AF F 38 STARTER TIDLIGST KLOKKEN 18.00.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0