Forespørgsel til justitsministeren om Kriminalforsorgens antiradikaliseringsprogram og initiativer for at undgå radikalisering af indsatte i fængslerne. (Hasteforespørgsel).
Af Peter Skaarup (DF) og Martin Henriksen (DF).
(Anmeldelse 20.03.2015. Fremme 24.03.2015).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 26. marts 2015.
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). (Se dagsordenens næste sider).
SPØRGETIDEN (DAGSORDENENS PUNKT 2) STARTER TIDLIGST KL. 15.00.
SPØRGSMÅL:
1) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvorfor mener ministeren, at øgede offentlige udgifter er mere ansvarligt at gennemføre end at investere i at skabe flere private job?
(Spm. nr. S 914).
2) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren, at det er mest økonomisk ansvarligt, hvis staten bruger penge, som på forhånd er sparet op, eller er det mere økonomisk ansvarligt, hvis staten bruger penge, som gældsætter landet yderligere?
(Spm. nr. S 915).
3) Til udenrigsministeren af:
Holger K. Nielsen (SF):
Vil udenrigsministeren oplyse, om han og regeringen – idet det i lyset af valgresultatet i Israel og Netanyahus totale afvisning af tostatsløsningen nu er op til EU at få en løsning af konflikten tilbage på den politiske dagsorden – nu, hvor det virkelig kan gøre en forskel, agter at anerkende Palæstina samt give støtte til Palæstinas deltagelse i den internationale strafferetsdomstol?
(Spm. nr. S 916, skr. begr.).
4) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Hvordan forholder ministeren sig til, at lærlinge mister lærepladser, samt at nogle borgere går glip af et job, som de ellers er velkvalificeret til, fordi de efter etableringen af opgavefællesskaber i politiet må vente i adskillige måneder på at få godkendt en lægeerklæring, som er en forudsætning for, at de kan tage et kørekort, og agter ministeren at fremsætte initiativer, der kan rette op på dette åbenlyse problem?
(Spm. nr. S 905 (omtrykt). Medspørger: Kristian Pihl Lorentzen (V)).
5) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Når man ved, at rigtig mange flygtninge søger mod Danmark på grund af de høje sociale ydelser, og når formanden for det europæiske grænseagentur, Fabrice Leggeri, advarer mod, at mellem 500.000 og 1.000.000 libyere er parate til at forlade Libyen og flygte til Europa, kunne det så ikke få regeringen til at indføre langt skrappere krav til opnåelse af asyl i Danmark og få regeringen til at indføre en ordning med hensyn til at placere flygtningene i flygtningelejre i nærområderne?
(Spm. nr. S 923).
6) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Set på baggrund af terrorangrebet i Tunesien, hvor hjemvendte syrienskrigere nedslagtede adskillige uskyldige, kunne det så ikke få regeringen til at overveje langt skrappere sanktioner mod hjemvendte syrienskrigere til Danmark, hvilket kunne bestå i at fratage dem statsborgerskabet, som Dansk Folkeparti nu foreslår?
(Spm. nr. S 924).
7) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Mener ministeren, at det er korrekt, at KL kan sidde Ankestyrelsens afgørelser overhørig og dermed ikke følger afgørelserne?
(Spm. nr. S 906).
8) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Mener ministeren, at KL handler korrekt, når de sender et brev til kommunerne om, at kommunerne ikke skal efterbetale kontanthjælp i sager om gensidig forsørgerpligt, før KL er færdige med at undersøge afgørelser truffet af Ankestyrelsen om, at kommunernes afgørelser er ugyldige, og at borgerne skal have efterbetalt det tilbageholdte i kontanthjælpen?
(Spm. nr. S 908).
9) Til beskæftigelsesministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Mener ministeren, at regeringens målsætning om at få 10.000 flere indvandrere i arbejde er lykkedes?
(Spm. nr. S 917).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Mener ministeren, at beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og flygtninge i den arbejdsdygtige alder er høj nok?
(Spm. nr. S 918).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Eigil Andersen (SF):
Når man tænker på den enkelte borgers daglige tilværelse og økonomi, hvor vigtigt mener ministeren så, det er, at borgere, der ved en fejl ikke har fået udbetalt kontanthjælp, meget hurtigt får den retmæssige efterbetaling, og hvordan vil ministeren bidrage til, at dette sker?
(Spm. nr. S 919).
12) Til beskæftigelsesministeren af:
Eigil Andersen (SF):
Når man tager udgangspunkt i en nødvendig grænsedragning mellem det enkelte menneskes intimsfære og de offentlige myndigheder, hvad mener ministeren så om, at det kan indgå som argument for en kommunal afgørelse om gensidig forsørgerpligt, at de pågældende to personer har sex sammen, jf. artikler hos Avisen.dk den 25. februar og den 15. marts 2015?
(Spm. nr. S 920).
13) Til skatteministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Er det fortsat ministerens hensigt at afskaffe reklameafgiften?
(Spm. nr. S 921).
14) Til skatteministeren af:
Troels Lund Poulsen (V):
Hvor længe mener ministeren, at man med rimelighed kan udskyde en afgørelse om reklameafgiften under skyldig hensyntagen til de mange virksomheder, der har omsætning og arbejdspladser på spil?
(Spm. nr. S 922).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0