1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
I forlængelse af spørgetiden den 5. november 2014, hvor ministeren forklarede, at det, at Socialdemokraterne ikke har kunnet indfri løftet om ekstra 12 mia. kr. til kommunerne, skyldes VK-regeringens førte politik, hvorfor fremgår det så af regeringsgrundlaget, at »udgangspunktet for regeringen er VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand«?
(Spm. nr. S 245).
2) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvad er årsagen til, at regeringen ikke har indfriet løftet, der blev givet i »Fair Løsning«, om ekstra 12 mia. kr. i økonomiske råderum til kommunerne?
(Spm. nr. S 246).
3) Til justitsministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
Mener ministeren, at det er rimeligt, at politiet ikke efterforsker indbrud til under 100.000 kr.?
(Spm. nr. S 258).
4) Til justitsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Mener ministeren, at der er brug for at gennemføre stramninger over for de flygtninge, hvoraf mange er bekvemmelighedsflygtninge, der opnår asyl ved at påstå, at de er individuelt forfulgte?
(Spm. nr. S 259).
5) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at det tager 433 dage i gennemsnit, fra en kriminel handling anmeldes, indtil gerningsmanden begynder afsoningen af sin straf?
(Spm. nr. S 266).
6) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at der i øjeblikket om måneden er over 300 dispensationsansøgninger med hensyn til statsborgerskaber, hvor der hovedsagelig anmodes om dispensation fra sprogkravene, og at næsten alle dispensationer bliver givet?
(Spm. nr. S 268).
7) Til justitsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Kan ministeren give noget svar på, hvordan regeringen vil håndtere asylsituationen i lyset af dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?
(Spm. nr. S 269).
8) Til kulturministeren af:
Morten Marinus (DF):
Hvorfor valgte ministeren i Politiken at opfordre DR til at fremlægge alle dokumenter vedrørende Det Europæiske Melodi Grand Prix, når hun samtidig ikke ønsker at forholde sig til nedlæggelsen af DR UnderholdningsOrkestret og til stadighed forsvarer DR’s ret til at nedlægge det?
(Spm. nr. S 267. Medspørger: Alex Ahrendtsen (DF)).
9) Til beskæftigelsesministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Hvad er ministerens holdning til det vanvittige forhold, at en ung under 15 år, der endnu ikke er gået ud af 9. klasse, ikke må arbejde med ekspedition i en større forretning, men godt i en lille butik, således at det er forretningens størrelse, der er afgørende, men ikke hvor hårdt, hvor meget og hvor belastende arbejdet er for den unge?
(Spm. nr. S 255).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Mener ministeren ligesom spørgeren, at det er vanvittigt, at en arbejdsgiver skal udarbejde en udførlig arbejdspladsbrugsanvisning for, hvordan afkalkningsmiddel til en kaffemaskine bruges rigtigt, hvis det er en del af medarbejderens arbejdsopgaver at stå for kaffebrygningen, når der findes kaffemaskiner og afkalkningsmiddel i enhver danskers hjem?
(Spm. nr. S 256).
11) Til undervisningsministeren af:
Marie Krarup (DF):
Vil ministeren i anledning af Operation Dagsværk den 5. november 2014 oplyse, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at undervisningstiden i gymnasiet bliver brugt på undervisning og ikke på politiske projekter?
(Spm. nr. S 242).
12) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Liselott Blixt (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at regionerne bruger alle hospicepladser, der er til rådighed, så de ikke står tomme på grund af sparehensyn?
(Spm. nr. S 262).
13) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Liselott Blixt (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at kræftpatienter får ernæringstilskud nok efter eller under en kræftbehandling, når de ikke kan tåle de fuldgyldige produkter og ikke har råd til dem, der tidligere har været tilskud til?
(Spm. nr. S 263).
14) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Hvorfor mener regeringen ikke, at der er behov for en kræftplan IV, som foreslået af Venstre?
(Spm. nr. S 270).
15) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Er ministeren enig i, at kræftpakkerne, som VK-regeringen indførte sammen med regionerne, i vid udstrækning har øget ligheden i sundhed for danskerne – ikke mindst for dem med kort eller ingen uddannelse?
(Spm. nr. S 271).
16) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karin Nødgaard (DF):
Vil ministeren redegøre for, om det er i overensstemmelse med regeringens nyere lovgivningsinitiativer om rehabilitering og hjemmehjælp, at Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsborgmester i medierne melder ud, at såfremt en borger ikke ønsker at deltage i et rehabiliteringsforløb, kan denne fratages sin hjemmehjælp?
(Spm. nr. S 260).
17) Til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af:
Karin Nødgaard (DF):
Hvorledes vil ministeren sikre, at der fortsat ikke er nogen borgere, der fratages hjemmehjælp, fordi de ikke ønsker at gennemføre et rehabiliteringsforløb?
(Spm. nr. S 261).
18) Til skatteministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Mener ministeren, at SKAT kan afvise at følge en afgørelse fra Motorankenævnet, fordi SKAT ikke mener at være forpligtet til at lægge Motorankenævnets retsopfattelse til grund, som beskrevet i Politiken den 20. oktober 2014?
(Spm. nr. S 220. Medspørger: Preben Bang Henriksen (V)).
19) Til skatteministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Finder ministeren det retssikkerhedsmæssigt rimeligt, at SKAT afviser at give skatteyderne medhold, fordi det »vil være en hvepserede« på grund af arbejds- og sagsmængden?
(Spm. nr. S 221. Medspørger: Preben Bang Henriksen (V)).
20) Til skatteministeren af:
Claus Hjort Frederiksen (V):
Er det i overensstemmelse med ministerens opfattelse af god retssikkerhed, at man i SKAT kan påberåbe sig tavshedspligt om en ændring af ligningsvejledningen i en konkret sag, når man ved, at ændringen også har betydning for andre skatteydere?
(Spm. nr. S 253, skr. begr.).
21) Til skatteministeren af:
Jakob Engel-Schmidt (V):
I en undersøgelse fra Dansk Iværksætter Forening angiver 40 pct. af de adspurgte, at deres største daglige udfordring er spørgsmålet om skat og moms – mener ministeren, at det er acceptabelt, at en så stor andel af nystartede virksomheder oplever, at SKAT står i vejen for vækst og jobskabelse?
(Spm. nr. S 257).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0