1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Forslag til folketingsbeslutning om opsporing og forebyggelse af prostatakræft.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om 4-årsfristen i den lægelige videreuddannelse.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 20.03.2013. Fremme 02.04.2013).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Mads Rørvig (V):
Er det ministerens opfattelse, at det vil være gavnligt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis der oprettes et kontor i Finansministeriet, der får til formål at gennemføre Venstres forslag om et nabotjek af dansk lovgivning i forhold til andre landes?
(Spm. nr. S 1806).
2) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvad er ministerens syn på formanden for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, Mai Buchs, udtalelser til Altinget den 30. april 2013, hvoraf det bl.a. fremgår, at »jura og paragraffer står i vejen for det gode købmandskab, når det offentlige konkurrenceudsætter«, og hvilke initiativer påtænker regeringen at tage for at afhjælpe den situation?
(Spm. nr. S 1783).
3) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Er ministeren enig i, at lov nr. 581 af 18. juni 2012 har medført stigninger i ejendomsskatten for ca. 200.000 boligejere på op mod 100 pct., og finder ministeren dette stemmende med intentionerne bag loven?
(Spm. nr. S 1798. Medspørger: Jacob Jensen (V)).
4) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Er det fortsat regeringens holdning, at reglerne for ombytning af kørekort skal være så smidige som muligt og fuldt ud konkurrencedygtige med reglerne i vores nabolande, og hvornår kan f.eks. amerikanere i Danmark i så fald forvente at kunne gå ned på det lokale borgerservicekontor og få ombyttet deres udenlandske kørekort til et dansk?
(Spm. nr. S 1800).
5) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Er ministeren enig med Radikale Venstre i, at vi her i landet skal give opholdstilladelse til potentielle terrorister?
(Spm. nr. S 1811).
6) Til justitsministeren af:
Simon Emil Ammitzbøll (LA):
Vil ministeren nævne konkrete eksempler på, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren »et fortroligt rum« at arbejde i som minister?
(Spm. nr. S 1815).
7) Til skatteministeren af:
Jacob Jensen (V):
Er ministeren enig i målet i SF's valgprogram til europaparlamentsvalget om at indføre en skat på finansielle transaktioner i EU, eller er ministeren enig med SF's folketingsgruppe og regeringen, der er imod en skat på finansielle transaktioner i EU?
(Spm. nr. S 1801).
8) Til ministeren for udviklingsbistand af:
Karsten Lauritzen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at den andel af ulandsbistanden, der anvendes til indkvartering af asylansøgere, er på et rekordhøjt niveau?
(Spm. nr. S 1803).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0