Forespørgsel til statsministeren om omfanget af regeringens svar på spørgsmål om storskalaloven. (Hasteforespørgsel).
Af Kristian Thulesen Dahl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 05.02.2013. Fremme 05.02.2013).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til statsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Skal statsministerens udtalelser ved World Economic Forums møde i Davos om, at vi i Danmark er gået »reformamok«, forstås positivt i den forstand, at reformer, som f.eks. dagpengereformen og tilbagetrækningsreformen, har været gavnlige for fremtidens velfærdssamfund, eller negativt i den forstand, at statsministeren mener, at vi er »gået amok« med at lave reformer, som statsministeren ikke mener vil gavne velfærdssamfundet?
(Spm. nr. S 1003).
2) Til statsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvilket engelsk udtryk vil statsministeren bruge for »efterlønsreform«, idet der har været skabt usikkerhed om, hvad statsministeren egentlig mente, da hun på World Economic Forums møde i Davos henviste til en reform gennemført i Danmark, som statsministeren benævnte »early retirement«?
(Spm. nr. S 1004).
3) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Ole Birk Olesen (LA):
Er det ministerens holdning, at grønne afgifter og energiafgifter, som i dag betales af danske virksomheder, bidrager til, at danske arbejdspladser flyttes til udlandet?
(Spm. nr. S 994).
4) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Er det ministerens vurdering, at der er behov for nye jobskabende initiativer for byggebranchen, efter regeringen har vedtaget finansloven for 2013, der afskaffer nettomålerordningen samt boligjobordningen, der begge har bidraget til at skabe tusindvis af job i byggebranchen?
(Spm. nr. S 1005).
5) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Er ministeren enig med den socialdemokratiske teleordfører, Trine Bramsen, når hun den 23. januar 2013 siger til Version2, at »TDC og de andre bredbåndsfirmaer bør tvinges til at lægge bredbånd ud til den del af befolkningen, som i dag har rigtig dårlige eller ingen forbindelser«?
(Spm. nr. S 1010).
6) Til justitsministeren af:
Kristian Jensen (V):
Finder ministeren, at udviklingen i antallet af familiesammenføringer og asylansøgere er i overensstemmelse med regeringens påstand om ikke at have lempet på VK-regeringens faste og fair udlændingepolitik?
(Spm. nr. S 1013).
7) Til justitsministeren af:
Kristian Jensen (V):
Vil ministeren udarbejde en redegørelse for, hvilke omkostninger det danske samfund har ved den stigning i antallet af familiesammenføringer og asylansøgere, som regeringens mange lempelser af udlændingepolitikken har medført?
(Spm. nr. S 1014).
8) Til skatteministeren af:
Flemming Damgaard Larsen (V):
Hvor langt er regeringen i arbejdet med kørselsafgiftsordningen, der vil give betydelig forhøjede forbrugerpriser, svække antallet af arbejdspladser, forringe konkurrenceevnen, reducere eksporten og give transporterhvervene betydelig øgede omkostninger?
(Spm. nr. S 1001).
9) Til kulturministeren af:
Lars Barfoed (KF):
Finder ministeren det rimeligt, at offentlige biblioteker alene i 2013 planlægger at bruge over 5 mio. kr. på at stille mere end 10 millioner musiknumre gratis til rådighed på nettet, når man bl.a. tager i betragtning, at lignende ydelser stilles til rådighed af private leverandører?
(Spm. nr. S 969).
10) Til kulturministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Hvorledes finder ministeren, at Kulturstyrelsens afslag til Vendsyssel Historiske Museum på at indstille museet til også fremover at drive selvstændig bygherrebetalt arkæologi er i overensstemmelse med den forrige ministers udlægning af Kulturstyrelsens rolle i forhold til de enkeltes museers drift, i ministerens besvarelse af Kulturudvalgets spørgsmål nr. 20 til lovforslag nr. L 24?
(Spm. nr. S 995, skr. begr.).
11) Til børne- og undervisningsministeren af:
Alex Ahrendtsen (DF):
Hvorfor inddrog ministeren ikke folkeskoleforligskredsen, før hun søsatte det hemmeligholdte modersmålsbaserede storskalaforsøg i en syvendedel af alle landets folkeskoler?
(Spm. nr. S 997).
12) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Mener ministeren, at krav om kasseformede cigaretpakker og krav om, at rulletobak altid skal pakkes i punge i stedet for f.eks. metalbokse, sikrer formålet med tydeligt at afspejle den sundhedsskadelige virkning af tobakken, som angivet i Kommissionens forslag til tobaksdirektiv?
(Spm. nr. S 1009).
13) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Mener ministeren ikke, at det er at hoppe over, hvor gærdet er lavest, når tobaksdirektivet lægger op til forbud mod tilsætningsstoffer, der giver kendetegnende aroma eller smag eller er med til at give indtryk af, at varerne er mindre farlige, og i øvrigt lægger op til, at medlemslandene selv skal vurdere farligheden af andre tilsætningsstoffer, i stedet for i forbindelse med direktivet konkret at forholde sig til problematikken omkring samtlige af tilsætningsstofferne?
(Spm. nr. S 1012).
14) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Christian Langballe (DF):
Hvilke initiativer og opfordringer er der kommet fra ministeren til islamiske trossamfund, der er med til at muliggøre, at muslimske homoseksuelle kan blive gift, og dermed kan sikre ligestillingen?
(Spm. nr. S 1008).
15) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er det, ministeren finder problematisk i, at et menighedsråd, som f.eks. i Mejdal, spørger ansøgere til en præstestilling, om de er troende, jf. ministerens udtalelse til Kristeligt Dagblad om, at han »håber, at der blot er tale om en formulering, som menighedsrådet ikke har tænkt ordentligt igennem«?
(Spm. nr. S 1011).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0