1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til statsministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Finder statsministeren, at hun i sine besvarelser til Folketinget i sagen vedrørende Henrik Sass Larsen har redegjort fyldestgørende for sondringen mellem sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedstjek af kommende ministre, jf. regeringsgrundlagets afsnit om god regeringsførelse, hvoraf det fremgår, at »regeringen vil bestræbe sig på at besvare spørgsmål fra Folketinget fyldestgørende ...«?
(Spm. nr. S 19 (omtrykt)).
2) Til statsministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Når statsministeren har sagt, at der ikke kommer generelle stigninger i skatter og afgifter i fremtiden, hvordan mener statsministeren da, at det harmonerer med sundhedsministerens udtalelser om, at SF skal udvikle ideer til at beskatte de rigeste i Danmark hårdere?
(Spm. nr. S 170).
3) Til udenrigsministeren af:
Søren Espersen (DF):
Vil udenrigsministeren forklare, hvad statsministeren mente, da hun ved Folketingets åbning i sin trontale vedrørende Syrien udtalte, at »Derfor hjælper Danmark nu den syriske opposition«, samt ydermere forklare, hvori hjælpen består, idet det nemlig ikke er spørgeren bekendt, at Danmark har vedtaget at yde assistance til den syriske opposition i borgerkrigen?
(Spm. nr. S 162 (omtrykt)).
4) Til skatteministeren af:
Anne-Mette Winther Christiansen (V):
Hvad er ministerens holdning til, at sikkerheden for chauffører, som transporterer medicin mellem apoteker, bliver udsat, når firmabiler i fremtiden skal udstyres med firmanavn?
(Spm. nr. S 134).
5) Til skatteministeren af:
Ole Birk Olesen (LA):
Vil ministeren, efter at statsminister Helle Thorning-Schmidt på DI-topmødet den 25. september 2012 udtalte, at »skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen, det er et vigtigt rammevilkår«, forklare, hvilken indvirkning det efter regeringens opfattelse har på konkurrenceevnen for danske virksomheder, at Danmark har verdens højeste skattetryk?
(Spm. nr. S 164 (omtrykt)).
6) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Gitte Lillelund Bech (V):
Vil ministeren forklare, om regeringen siden sin tiltrædelse har belastet danske virksomheders konkurrenceevne unødigt, eksempelvis gennem øgede skatter og afgifter?
(Spm. nr. S 98 (omtrykt)).
7) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Gitte Lillelund Bech (V):
Mener ministeren, at et fald i beskæftigelsen på 10.000 personer det seneste år er et udtryk for, at danske virksomheders konkurrenceevne er forbedret?
(Spm. nr. S 99 (omtrykt)).
8) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Mette Hjermind Dencker (DF):
Mener ministeren, at det vil skabe mere eller mindre vækst i landets yderområder, at regeringen påtænker at tilbagerulle den udkantsplan, som den forrige regering indførte for 2 år siden, og hvilken indflydelse regner ministeren med, at dette vil få for virksomhedernes mulighed for at skabe beskæftigelse og arbejdspladser i yderområderne?
(Spm. nr. S 136 (omtrykt)).
9) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er regeringens holdning til planerne om en EU-bankunion og et fælles banktilsyn, hvor lande uden for euroen ser ud til at kunne deltage, og hvordan stiller regeringen sig som udgangspunkt i forhold til at lade Danmark blive medlem af bankunionen?
(Spm. nr. S 165, skr. begr. (omtrykt)).
10) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Vil regeringen arbejde for, at Danmark tilslutter sig den kommende EU-bankunion, hvis det på nogen måde indebærer risici i forhold til, at Danmark kommer til at deltage i finansielle europæiske redningsaktioner for f.eks. forgældede sydeuropæiske lande, eller vil regeringen arbejde for, at Danmark eventuelt kun tilslutter sig, hvis det ikke på nogen måde indebærer nogen økonomisk risiko?
(Spm. nr. S 169, skr. begr. (omtrykt)).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Inger Støjberg (V):
Er det afgørende for regeringen, at udenlandsk arbejdskraft, der kommer til riget, arbejder under sædvanlige løn- og arbejdsvilkår?
(Spm. nr. S 159).
12) Til beskæftigelsesministeren af:
Inger Støjberg (V):
Mener ministeren, at de danske lønninger er for høje i forhold til i udlandet?
(Spm. nr. S 160).
13) Til børne- og undervisningsministeren af:
Karen Ellemann (V):
Når ministeren i en pressemeddelelse den 2. oktober 2012 har anført, at den fejlbehæftede tilsynsrapport fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen tydeligvis ikke gavner udviklingen af vores skoler, mener ministeren så, at en ikkefejlbehæftet liste med skoler, der er fagligt udfordret, kan gavne udviklingen af vores skoler?
(Spm. nr. S 147).
14) Til børne- og undervisningsministeren af:
Karen Ellemann (V):
Er ministeren enig med direktøren for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Per Eriksen Hansen, når denne som en kommentar til sagen om de 17 skoler bl.a. skriver, at »Vi laver kun listen for at forbedre kvaliteten – det er ikke for at dømme skolerne«, og mener ministeren, at man dømmer skoler ved at offentliggøre lister, der viser skolernes faglige præstationer?
(Spm. nr. S 149).
15) Til børne- og undervisningsministeren af:
René Christensen (DF):
Kan ministeren oplyse, hvornår situationen omkring skolepraktik på erhvervsuddannelserne er afklaret, bl.a. i lyset af uddannelsespålægget?
(Spm. nr. S 152 (omtrykt)).
16) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Mener ministeren, at statsministeren i åbningstalen fik gjort det helt klart over for danskerne, at hun med »alle« slet ikke mener alle patienter, men i virkeligheden kun mener de patienter, som bliver henvist til undersøgelse på et sygehus, og at det dermed ikke omfatter de store grupper af patienter, der ikke udredes på sygehusene, når nu statsministeren i sin åbningstale rent faktisk udtalte, at » – alle – skal have stillet en diagnose inden for 30 dage«?
(Spm. nr. S 144 (omtrykt)).
17) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Sophie Løhde (V):
Er ministeren enig med Lægeforeningen og Danske Patienter, der mener, at statsministeren oversælger den såkaldte udredningsgaranti, der i øvrigt slet ikke er en garanti, og herunder at det både er ukorrekt og misvisende, når statsministeren siger, at den skal gælde alle patienter?
(Spm. nr. S 146 (omtrykt)).
18) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Martin Geertsen (V):
Hvad forstår ministeren ved begrebet alle patienter?
(Spm. nr. S 145 (omtrykt)).
19) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Martin Geertsen (V):
Hvordan vil ministeren konkret sikre, at patienter »aldrig« venter mere end 2 måneder, sådan som statsministeren lovede i åbningstalen?
(Spm. nr. S 148 (omtrykt)).
20) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Liselott Blixt (DF):
Hvad er ministeren holdning til, at en kvinde måtte vente fastende i 5 dage, før hun blev opereret på Slagelse Sygehus?
(Spm. nr. S 161, skr. begr.).
21) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Liselott Blixt (DF):
Hvad agter ministeren at gøre ved ventetidsproblematikken, hvor der bliver rejst kritik af, at den bliver opgjort, fra patienten kommer ind på sygehuset, og til at patienten taler med en fra personalet, frem for at ventetiden bliver opgjort, fra patienten kommer ind, og til at patienten får behandling?
(Spm. nr. S 163, skr. begr.).
22) Til miljøministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Mener ministeren i forlængelse af de af regeringen bebudede ændringer af planloven, at byer som Hjørring forsat skal have mulighed for at få dispensation til at etablere nye store butikker på over 2.000 m2, der vil generere arbejdspladser og vækst?
(Spm. nr. S 166).
23) Til miljøministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Er ministeren enig i, at det vil bringe regeringen tættere på at indfri sit løfte til danskerne om at skabe arbejdspladser, såfremt en by som Hjørring får mulighed for at etablere butikker på over 2.000 m2 med henblik på salg til bl.a. norske færgeturister og dermed mange nye lokale arbejdspladser?
(Spm. nr. S 168).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0