Forespørgsel til statsministeren og europaministeren om et EU i flere hastigheder.
Af Kristian Thulesen Dahl (DF) m.fl.
(Anmeldelse 01.11.2012. Fremme 06.11.2012. Forhandling 17.01.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 21 af Kristian Thulesen Dahl (DF) og Merete Riisager (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 22 af Lykke Friis (V), Jens Joel (S), Rasmus Helveg Petersen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Lene Espersen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 23 af Nikolaj Villumsen (EL)).
Forespørgsel til justitsministeren om de nye regler for kørekort.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 18.01.2013).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Økonomisk støtte til tandproteser til personer med epilepsi).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 19.12.2012. 1. behandling 10.01.2013. Betænkning 17.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. (Differentierede og øgede afgifter ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 19.12.2012. 1. behandling 10.01.2013. Betænkning 17.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb. (Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 12.12.2012. Betænkning 17.01.2013. 1. behandling 10.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love. (Energisparepakke omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 19.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. (Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere, midlertidig genhusning, forenkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af ungdomsbidrag m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 10.01.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0