1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren fortsat, at det er realistisk at indfri reformbehovet frem mod 2020 med de reformværktøjer, som regeringen anviser i sin 2020-plan?
(Spm. nr. S 569).
2) Til finansministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvilke reformer mener ministeren, det er nødvendigt at bringe i anvendelse, hvis regeringens 2020-plan stadig skal nås?
(Spm. nr. S 570).
3) Til finansministeren af:
Peter Christensen (V):
Kan ministeren bekræfte, at regeringen til foråret vil fremlægge »en opdateret udgave af 2020-planen«, som Socialdemokraternes finansordfører, John Dyrby Paulsen, siger til Jyllands-Posten den 28. november 2012?
(Spm. nr. S 575).
4) Til finansministeren af:
Peter Christensen (V):
Vil ministeren redegøre for regeringens ambitioner for, hvad en kontanthjælpsreform efter ministerens mening skal bidrage med til regeringens 2020-mål?
(Spm. nr. S 576).
5) Til beskæftigelsesministeren af:
Joachim B. Olsen (LA):
Er ministeren enig i, at østarbejdere bidrager positivt til Danmarks velstand?
(Spm. nr. S 580).
6) Til social- og integrationsministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Hvordan vil regeringen sikre en fornuftig integrationsproces, når regeringen samtidig ikke gør noget ved det stigende antal asylansøgere?
(Spm. nr. S 577).
7) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Liselott Blixt (DF):
Hvordan agter ministeren at sikre, at Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg bliver forbedret, her tænkes bl.a. på hurtigere tilsyn, når styrelsen modtager en anmeldelse m.v.?
(Spm. nr. S 578).
8) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Liselott Blixt (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at en »ikkealvorlig akut sygdom«, men en sygdom, som kan have alvorlige konsekvenser, bliver prioriteret i sundhedsvæsenet?
(Spm. nr. S 579).
9) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Når det i forbindelse med indførelse af det elektroniske medicinkort bliver ekstra nødvendigt at sikre ansvaret for opdaterede oplysninger, hvordan vil ministeren så sikre, at dette sker, og hvem skal være ansvarlig for opdateringerne?
(Spm. nr. S 582).
10) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Jens Henrik Thulesen Dahl (DF):
Hvordan påtænker ministeren at sikre sammenhængende patientforløb, herunder at det i systemet klart defineres, om det er kommune, sygehus eller praktiserende læge, der har ansvaret for forløbet og borgeren, og hvad er ministerens holdning til en løsning som Epitalet?
(Spm. nr. S 583).
11) Til forsvarsministeren af:
Pernille Skipper (EL):
Hvad mener ministeren om de fremkomne oplysninger om, at en dansk efterretningstjeneste har bidraget til, at der kunne placeres et sporingsredskab på en uvidende person, da denne skulle mødes med en kendt terrorleder, med henblik på at et andet lands myndigheder kunne slå den pågældende terrorleder ihjel ved brug af de såkaldte dronefly?
(Spm. nr. S 581).
12) Til forsvarsministeren af:
Pernille Skipper (EL):
Kan ministeren slå fast, at Forsvarets Efterretningstjeneste ikke gennem oplysninger, kontakter eller anden bistand har assisteret CIA i lokaliseringen af Al-Qaeda-lederen al-Awlaki, og kan ministeren fastslå, at Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med eventuelt efterretningsarbejde vedrørende førnævnte ikke har overtrådt dansk ret eller folkeretten?
(Spm. nr. S 584).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0