1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Jacob Jensen (V):
Hvordan mener ministeren, at regeringsprogrammet skal »udfordres«, sådan som ministeren udtalte under formandsvalgkampen i SF?
(Spm. nr. S 271).
2) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren, at det vil gavne danske virksomheders muligheder for at rekruttere medarbejdere og dermed virksomhedernes konkurrenceevne, hvis der bliver indført en konjunkturafhængig dagpengeperiode?
(Spm. nr. S 323).
3) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Vil ministeren kommentere, hvorvidt ministeren anser det som rimeligt, at regeringens parlamentariske grundlag, Enhedslisten, gentagne gange ikke deltager i lovbehandlingen af lovforslag på ministerens område?
(Spm. nr. S 370).
4) Til erhvervs- og vækstministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Vil ministeren gøre tiltag til at sikre, at Enhedslisten fremadrettet begynder at deltage i lovbehandling af lovforslag på erhvervsområdet?
(Spm. nr. S 372).
5) Til justitsministeren af:
Merete Dea Larsen (DF):
Hvordan forholder ministeren sig til, at man kan idømmes flere betingede udvisninger uden at blive udvist, og at der således afsiges betingede domme uden reel konsekvens?
(Spm. nr. S 355, skr. begr.).
6) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til vold og overfald mod politifolk, og er der brug for nye initiativer på området?
(Spm. nr. S 371).
7) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til politiansattes ytringsfrihed, og er ministeren enig med spørgeren i, at man som offentligt ansat kan ytre sig frit i et demokratisk samfund?
(Spm. nr. S 373).
8) Til transportministeren af:
Mikkel Dencker (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at den planlagte jernbanetunnel gennem Hvidovre, som anlægges som en del af den nye jernbane mellem København og Ringsted, forventes at blive en hel del kortere end oprindeligt planlagt?
(Spm. nr. S 332).
9) Til transportministeren af:
Henning Hyllested (EL):
Når det i svar på spørgsmål nr. S 1098 bl.a. hedder, at forringelser på ét punkt typisk er en forudsætning for forbedring på et andet, er ministeren så enig i, at dette ikke er en naturlov, og at det modsatte også kan forekomme og burde være det typiske, især i en moderne, offensiv trafikplanlægning, hvor investeringer i og billiggørelse af kollektiv trafik kan lette trængsel og nedsætte forbruget af bilkørsel til gavn for miljø og klima?
(Spm. nr. S 333).
10) Til beskæftigelsesministeren af:
Louise Schack Elholm (V):
Hvad mener ministeren om den beskrivelse, som erhvervsmanden Karsten Sabransky giver i Ringsted Dagblad den 29. oktober af de vanskeligheder han oplever ved at skaffe arbejdskraft fra det lokale jobcenter?
(Spm. nr. S 368).
11) Til beskæftigelsesministeren af:
Louise Schack Elholm (V):
Hvad mener ministeren, at et jobcenter skal gøre over for arbejdsløse, der enten ikke vil søge arbejde eller blot arbejder i få dage på en arbejdsplads for så at sige op igen?
(Spm. nr. S 369).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0