L 171 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love.
(Ændringer som følge af selskabsloven).
Af: Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (KF)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Lovforslag som fremsat

Fremsat: 25-03-2009

Fremsat: 25-03-2009

Lovforslag som fremsat

20081_l171_som_fremsat (html)