B 177 Forslag til folketingsbeslutning om muskelhundetegn m.v.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Beretning afgivet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-04-2009
1. behandlet/henvist til udvalg 18-05-2009
Beretning afgivet 02-10-2009
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at tage initiativ til at indføre regler om et muskelhundetegn til ejere af den type hunde, der defineredes som muskelhunde, og som forudsatte et særligt kendskab til hundeadfærd hos ejeren. Retsudvalget afgav den 2. oktober 2009 en fællesberetning over beslutningsforslagene nr. B 111, B 177 og B 184.
Sambehandlet med: