Skolevalg

8.-, 9.- og 10.-klasser i hele landet kan deltage i skolevalg. Skolevalg er et autentisk gennemført valg. Forud for selve valgdagen går et 3 uger langt valgkampslignende undervisningsforløb. Valget afholdes næste gang torsdag den 31. januar 2019, hvor eleverne får udleveret valgkort og stemmesedler og skolerne stiller stemmebokse og valgurner op.

Større

Hvornår skal jeg tilmelde min klasse?

Skolevalg afholdes i ulige år. Du kan se tilmeldingsfristen og tilmelde din klasse til skolevalg på skolevalg.dk.

Gå til skolevalg.dk

Hvor mange elever kræver det, før man kan deltage?

Alle skoler med 8.-, 9.- og 10.-klasser kan deltage i skolevalg. Der er ikke noget krav om, hvor mange elever der skal være i klassen. 

Hvad får eleverne ud af at deltage?

Undervisningsforløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i Fælles Mål for samfundsfag og understøtter arbejdet med samfundsfaglige problemstillinger.

Herudover giver forløbet mulighed for at arbejde tværfagligt mellem samfundsfag og dansk. Modulerne i danskfaget er udviklet i overensstemmelse med Fælles Mål for dansk.

De to fags faglige felter kan supplere hinanden og være med til at forberede eleverne på at deltage og tage medansvar i et samfund med frihed og folkestyre.

Valgkampsforløbet udgøres af 3 moduler af en uges varighed, hvor dine elever stifter bekendtskab med:

  • Det uformelle demokrati
  • Politisk retorik
  • Det formelle demokrati


I 1. modul skal dine elever orientere sig i 20 mærkesager for derefter at udvælge 3 mærkesager, som de vil kæmpe for op til valget.

I 2. modul skal dine elever rustes til at deltage i den politiske debat ved at styrke deres bevidsthed om argumentation og retoriske virkemidler, der benyttes til at påvirke den politiske dagsorden. Debatten foregår hovedsagelig på de sociale medier og på intranettet.

I 3. modul skal dine elever undersøge og tage stilling til hinandens holdninger ud fra partiernes valg af mærkesager. Det samlede forløb skal ruste eleverne til at gå til valg og sætte deres kryds, når de får stemmeret.

Hvad koster det at deltage?

Det er gratis at deltage i undervisningsforløbet.

Hvor og hvornår foregår spillet?

Skolevalg afholdes i uge 3, 4 og 5 i ulige år og foregår på de skoler, der har tilmeldt sig. 

 

Hvis din skole deltager i skolevalg, skal I stille med en valgansvarlig og en valgkontrollant, som typisk vil være henholdsvis skolelederen og en samfundsfagslærer.

Den valgansvarlige har til opgave at opstille valgstedet og at bringe informationer videre til lærere og elever.

Valgkontrollanten har ansvaret for afholdelsen af valget og for stemmeoptælling og indberetning.

 

Vejledning til den valgansvarlige - PDF

Vejledning til valgkontrollanten - PDF