Udlændinge- og Integrationsudvalgets alm. del spørgsmål

Din søgning gav 611 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UUI Alm.del Spørgsmål 611 MFU spm. om, hvordan udvisningen af Christina (jf. artiklen ”Danmark sender christina hjem: Nu er Casper alene med baby på to måneder”, på eb.dk den 15. maj 2018) harmonerer med Børnekonventionens præambels bemærkninger m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 610 Internt dokument Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 609 MFU spm. om ministeren vil oplyse, hvor mange asylansøgere i Danmark, der er blevet afsløret i at anvende ægte dokumenter fra andre personer til at opnå indrejse i Danmark m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 608 Spm. om ministeren vil kommentere henvendelsen fra SOS mod Racisme (jf. UUI alm. del – bilag 149) og oplyse, om ministeren fortsat agter at tvangsudsende til Somalia i lyset af dem beskrevne situation, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 607 Spm. om 19 afviste asylansøgere pr. 24/4-18, som var frihedsberøvet efter udlændingelovens paragraf 36, stk. 6 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 606 Spm. om en beregning, der viser hvor mange personer i hvert boligområde på regeringens liste over udsatte boligområder og ghettolisten, som ikke lever op til hver af de første fire nye kriterier m.v., til transportministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 605 Spm., om der foregår lignende snyd i Danmark, som den der er sket i Tyskland, hvor udenlandske kriminelle har snydt med børnechecken for milliarder m.v., til skatteministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 604 Spm. om, hvor langt regeringen er i forhold til at indføre brugerbetaling på tolkning indenfor det offentlige, til finansministeren Ubesvaret 14-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 603 Spm. om, hvor mange personer fra ikke-vestlige lande, der fik en opholdstilladelse i henholdsvis 2015, 2016 og 2017, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 14-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 602 Spm. om kommentar til artiklen ”Danskere frikendt for menneskesmugling (tv2.dk den 7. maj 2018) m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 14-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 601 Spm. om ministeren i anonymiseret form vil redegøre for de konkrete omstændigheder i to sager om tvangsmæssig udsendelse af irakiske statsborgere m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 600 Spm. om ministeren vil redegøre for forløbet om forhandlingerne med de irakiske myndigheder om tvangsmæssig hjemsendelse af irakiske statsborgere m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 599 Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for indholdet af et nyt østrigsk initiativ på asylområdet m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 598 Spm. om ministeren i anonymiseret form vil oversende de tre kendelser vedrørende spørgsmålet om fortsat frihedsberøvelse af udlændinge m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 597 Spm. om ministeren på baggrund af svar på UUI alm. del – spm. 447 af 22. marts 2018 vil oplyse, om ministeren ad egen drift på noget tidspunkt har efterspurgt helbredstilstanden og den aktuelle situation for de personer, der uretmæssigt er blevet udsendt af Danmark på grund af ministeriets langvarige fejlfortolkning af Paposhvili-dommen, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 07-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 596 Spm. om kommentar til forløbet i sagen om Benjamin Shakamomodu, jf. UUI alm. del – bilag 143 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 07-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 595 Spm. om ministeriet har sendt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols årsrapport for 2016, til justitsministeren Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 594 Spm. om ministeren vil beskrive, hvordan nye domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med betydning for dansk ret blev håndteret på det tidspunkt, hvor det nuværende Udlændinge- og integrationsministerium var en del af Justitsministeriet, til justitsministeren Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 593 Spm. om, i hvor mange tilfælde siden 2011 og frem til i dag ministeriet er bekendt med at et fagministerium har overset en storkammer dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstolen og undladt at fortolke dommen i overensstemmelse med dansk praksis før lang tid efter under henvisning til et højt arbejdspres i det pågældende ministerium, til justitsministeren Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 592 Spm. om ministeren vil oplyse, i hvor mange tilfælde siden 2011 og frem til i dag, hvor ministeriet er bekendt med, at et fagministerium har overset en storkammer dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og undladt at berostille forvaltningsafgørelse, mens dommen blev vurderet, til justitsministeren Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 591 Spm. om ministeren enig med den nyudnævnte minister Tommy Ahlers i, at flygtningestrømmen til Europa udgør et marginalt problem, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 590 Spm., om ministeren vil indhente en udtalelse fra den politimyndighed, der er ansvarlig for udsendelse af afviste asylansøgere m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 589 Spm., om ministeren har grund til at antage, at danske domstole vil acceptere en længere frihedsberøvelse af afviste asylansøgere, når frihedsberøvelsen alene sker for at ”motivere” de pågældende til ”frivillig” udrejse m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 588 Spm., om der efter ministeren opfattelse og efter dansk retspraksis er en øvre grænse for, hvor længe en afvist asylansøger kan holdes frihedsberøvet efter udlændingeloven m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 587 Spm. om tilstedeværelse af en repræsentant for Danmarks diplomatiske repræsentation i Grækenland under maj måneds retssag mod to danske frivillige livreddere, til udenrigsministeren Endeligt besvaret 02-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 611 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200