Transport, Bygnings- og Boligudvalget (TRU) alm. del samrådsspørgsmål

Din søgning gav 39 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AA Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om KM Logistiks praksis i forhold til arbejdsmiljø og trafiksikkerhed, når virksomheden har ladet en chauffør køre 59 timer i træk, til transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AJ Samrådsspm. om ministeren vil uddybe sin udtalelse i sagen om de usikre beregninger over, hvad en forbindelse over Kattegat vil koste, til finansministeren, kopi til transport-, bygnings- og boligministeren 31-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AI Samrådsspm. om, hvornår ministeren forventer, at der vil foreligge nye og grundigt analyserede beregninger af en Kattegatbro, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til finansministeren 31-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AH Samrådsspm. om ministeren er enig i, at beregninger af store anlægsinvesteringer som en ny Kattegatbro bør ske på baggrund af grundige analyser og med de nyeste data til rådighed, således at den transportpolitiske debat sker på et så oplyst grundlag som muligt, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til finansministeren 31-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AG Samrådsspm. om, hvorfor ministeren valgte at offentliggøre de nye beregninger af en Kattegatbro uden togforbindelse og samtidig oplyste, at de er en god indikation af, at broen kan realiseres, når tallene er behæftet med så stor usikkerhed, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til finansministeren 31-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AF Samrådsspm. om, hvorfor ministeren besluttede at haste nye beregninger igennem for prisen på og finansieringen af en Kattegatbro uden togforbindelse, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til finansministeren 31-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om ministeren er enig med Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, når han siger, at støjen har sundhedsmæssige konsekvenser og at staten ikke tager opgaven alvorligt nok, til transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AD Samrådsspm. om ministeren finder det er tilfredsstillende for de borgere, der i dag er støjplagede, at regeringen først vil øge rammen til offentlige investeringer i perioden fra 2021-2025, og først i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens veje, til transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AC Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at afhjælpe de problemer med trafikstøj, som plager tusindvis af borgere i Danmark, til transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AB Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte med henblik på, at køre-/hviletidsreglerne m.v. overholdes ved alle typer godskørsel, til transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm. om KM Logistik overholder lovgivningen i forhold til køre-/hviletidsreglerne samt reglerne for undtaget kørsel og kørsel med industrifisk, når virksomheden har ladet en chauffør køre 59 timer i træk, til transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål Ø Samrådsspm. om det er ministrenes holdning, at social dumping, f.eks. på transport og logistikområdet skal være en accepteret forretningsmodel i fremtidens vækst for detailhandels- og logistikområdet, til transport-, bygnings- og boligministeren og erhvervsministeren 07-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål Æ Samrådsspm. om erhvervsministeren og transportministeren mener, at fremtidens vækstpotentialer på logistikområdet bedst varetages af aktører, der benytter forretningsmodeller, som ofte sammenlignes med social dumping, til transport-, bygnings- og boligministeren og erhvervsministeren 07-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål Z Samrådsspm. om, ministrene har haft opmærksomhed på problemerne med social dumping som et vigtigt opmærksomhedspunkt i forbindelse med nedsættelsen af Vækstteamet for detailhandel og logistik, til transport-, bygnings- og boligministeren og erhvervsministeren 07-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål Y Samrådsspm. om, hvilke kriterier medlemmerne af Vækstteamet for detailhandel og logistik er blevet valgt på baggrund af, til transport-, bygnings- og boligministeren og erhvervsministeren 07-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om, hvilke hensyn til fremtidens detailhandel og logistik der har været bærende for ministrenes valg af sammensætning af Vækstteamet for detailhandel og logistik, til transport-, bygnings- og boligministeren og erhvervsministeren 07-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål W Samrådsspm. om, hvad ministrene kan oplyse om processen forud for sammensætningen af Vækstteamet for detailhandel og logistik, til transport-, bygnings- og boligministeren og erhvervsministeren 07-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål V Samrådsspm. om ministeren mener, at sagen fra Sydjylland, hvor i alt seks jernbaneoverskæringer på strækningen mellem Tønder og Esbjerg planlægges at blive lukket, er truffet på et oplyst grundlag, hvor alle trafikale konsekvenser, samt konsekvenser for lokalsamfundene er belyst, til transport-, bygnings- og boligministeren 25-04-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål U Samrådsspm. om ministeren finder det rimeligt, at udgiften til eftermontering af en DAB+ modtager skal overvæltes på alle de danske bilister, til kulturministeren 13-04-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. om ministeren er enig i, at det vil være en udfordring for de danske bilister i forhold til f.eks. at modtage trafikmeldinger, hvis man slukker for FM-båndet om kort tid, til kulturministeren 13-04-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål S Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at funktionaliteten ved de vigtige trafikmeldinger ikke forringes, hvis FM-båndet lukkes, til kulturministeren 13-04-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål R Samrådsspm. om, hvorfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender et udkast til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i høring, som modstrider flere politiske aftaler om betjening af jernbanen, til transport-, bygnings- og boligministeren 06-04-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om en redegørelse for ministerens rolle i gennemførelsen af høringen om Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, til transport-, bygnings- og boligministeren 06-04-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om ministeren ikke har haft betænkeligheder i forhold til de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og særligt små selvstændige entreprenørvirksomheder, når Banedanmark administrativt gennemfører et krav om sikkerhedscertificering for at udføre entreprenøropgaver, til transport-, bygnings- og boligministeren 21-03-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm. om ministeren vil fastholde sit synspunkt om, at lov om ændring af jernbaneloven nr. 1558 af 19/12-17 ikke medfører merudgifter for entreprenørvirksomhederne, til transport-, bygnings- og boligministeren 21-03-2018
(2017-18)
Din søgning gav 39 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200