Alle Transport, Bygnings- og Boligudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 811 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
TRU Alm.del Spørgsmål 681 Spm., om regeringen kan garantere, at der findes andre danske rederier, som kan deltage i fremtidige udbud af færgebetjeningen mellem landsdelene i Danmark, hvis Danske Færger A/S sælges til en kapitalfond og fusioneres med Molslinjen A/S, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 20-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 680 Spm. om ministeren vil kommentere Passagerpulsens løsningskatalog Passagerernes 11 bud til Rejsekortet, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 679 Spm. om ministeren vil fremsende rapporterne fra Havarikommissionen og Banedanmark omtalt i svar på TRU alm. del spm. 716 (folketingsåret 2016-17), såfremt de foreligger, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 678 Spm. om, hvorfor Haderslev Kommune ikke må opsætte et brunt turistskilt med teksten "Reformationsstad Haderslev", til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 18-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 677 Spm. om, hvad ministeren finder det tilfredsstillende og acceptabelt, at Banedanmark først ikke giver en tidshorisont for dernæst ikke at svare på pressens og borgernes henvendelse i sagen om elevatorerne på Skørping Station, der er taget “midlertidigt” ud af brug, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 18-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 676 Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om elevatorerne på Skørping Station, der nu midlertidigt er taget ud af brug, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 18-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 675 Spm. om, hvorfor Vejdirektoratet har lavet flere 60 km/t. begrænsninger på rute 34 Skive-Haderup, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 18-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 674 Spm. om, hvis danske bilister investerer i en DAB+-bilradio og kører på ferie, hvordan radioen så virker i udlandet, både generelt og i forhold til trafikmeldinger, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 18-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 673 Spm. om kommentar til henvendelsen fra Jesper Møllers vedrørende fornyelse af førerkort, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 18-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 672 Spm. om, hvilke konsekvenser der vil være, hvis tidsgrænsen var 6-9 måneder, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 15-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 671 Spm. om, hvilke konsekvenser, hvis nogle, der vil være ved at fastsætte en tidsgrænse for, hvornår en anlægslov skal være fremsat, efter VVM-undersøgelsen er udarbejdet, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 15-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 670 Spm. om, hvor lang tid er der da gået for hvert af de seneste 20 motorvejs- og togprojekter, mellem VVM-undersøgelsen var færdig, og til en endelig linjeføring var besluttet, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 15-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 669 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet d. 11/6-18 om om Vækstteamet for handel og logistik, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 14-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 668 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet d. 11/6-18 om om Vækstteamet for handel og logistik, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 14-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 667 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet d. 11/6-18 om trafikstøj, til transport-, bygnings- og boligministeren Endeligt besvaret 14-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 666 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet 11/6-18 om lukning af FM-båndet, til kulturministeren Ubesvaret 14-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 665 MFU spm. om det har konsekvenser for danske borgere og virksomheders brandsikkerhed, hvis Danmark ikke deltager i det nordiske samarbejde om harmonisering af byggeregler og standarder, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 664 MFU spm. om ministeren vil genoverveje Danmarks deltagelse i det nordiske samarbejde om harmonisering af byggeregler og standarder, set i lyset af at de øvrige nordiske lande historisk har haft større held med at forebygge brande med dødelig udgang end Danmark, fra transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 663 Spm, om, hvor store lejligheder må være, for at der kan søges boligstøtte, herunder argumentationen for de gældende regler, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 662 Spm. om, hvor mange passagerer de indenlandske færgeruter i Danmark har haft måned for måned, efter at billettilskuddet til de danske øer blev indført i efteråret 2016 og udvidet yderligere med finansloven for 2017, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 661 Spm. om, at der vil være et trafikspring til Femern fra en række færgeruter i Norden, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 660 Spm. om ministeren kan oplyse, om de sammenhænge mellem ændringer i takst og trafikomfang, som Sund & Bælt fremfører på egen hjemmeside den 27. marts 2018 i artiklen ”Differentierede takster på den kommende Femern-forbindelse”, er baseret på trafikantanalyser foretaget i Femern Bælt-korridoren, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 659 Spm. om ministeren finder det troværdigt, når det på den ene side i grundprognosen fuldstændig ignoreres, at der er en klar sammenhæng mellem takst og trafikmængde, når Sund & Bælt på deres hjemmeside i artiklen ”Differentierede takster på den kommende Femern-forbindelse” den 27. marts 2018 netop regner på en klar sammenhæng mellem takst og trafikmængde, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 658 Spm. om ministeren finder det begrundet - hvad Sund & Bælt fremfører på egen hjemmeside den 27. marts 2018 i artiklen ”Differentierede takster på den kommende Femern-forbindelse” og i artiklen (”Solid økonomi i Femern-forbindelsen”, Sjællandske Slagelse, den 8. maj 2018), til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 657 Spm. om, at der ikke foreligger nogen anerkendt beregningsmodel for, hvordan Storebæltstrafik til sin tid tiltrækkes af Femern-forbindelsen, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
Din søgning gav 811 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200