Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) alm. del samrådsspørgsmål

Din søgning gav 88 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AA Spørgsmål tilbagetaget 29-11-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål CA Samrådsspm. om redegørelse for de overvejelser, begrundelser, hensyn, perspektiver og potentielle konsekvenser, der på ministerens ressortområde kan være forbundet med at indføre et forbud i Danmark mod drengeomskæring, hvor der ikke foreligger en medicinsk begrundelse herfor, til børne- og socialministeren 02-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BÅ Samrådsspm. om redegørelse for den generelle udfordring med overbelægning i det danske sundhedsvæsen, til sundhedsministeren 01-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BØ Samrådsspm. om, hvad det efter ministerens opfattelse siger om forholdene for patienter og personale i det danske sundhedsvæsen, at der findes hospitalsafdelinger, hvor der er så massive og vedvarende problemer med overbelægning, at man tilsyneladende er nødt til at hyre brandmænd ind for at sidde brandvagt på afdelingerne, til sundhedsministeren 01-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BÆ Samrådsspm. om, hvad regeringen planlægger i samarbejde med de fem regioner at gøre for at komme overbelægningen til livs på de medicinske afdelinger, til sundhedsministeren 26-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BZ Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil håndtere problemet med den angivelige underbemanding på fødeområdet i de kommende økonomiforhandlinger med Danske Regioner, til sundhedsministeren 26-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BY Samrådsspm. om, hvor omfattende problemet er med underbemanding på landets fødeafdelinger, således at de er afhængig af vikarer i den daglige drift og personalet derfor ikke kan indgå i en faglig konflikt, til sundhedsministeren 26-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BX Samrådsspm. om ministerens syn på, at man på fødeområdet er så dårligt bemandet, at man ikke kan gennemføre en faglig konflikt, fordi man kun har en fast bemanding svarende til nødberedskab eller mindre, til sundhedsministeren 26-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BW Samrådsspm. om redegørelse for, hvilken ”lang række af initiativer” regeringen agter at tage for at knække den stigende sociale ulighed i sundhed, vi ser i Danmark, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby pointerede over for Danmarks Radio den 19. marts 2018, til sundhedsministeren, undervisningsministeren, børne- og socialministeren, beskæftigelsesministeren, transport-, bygnings- og boligministeren, miljø- og fødevareministeren og erhvervsministeren 16-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BV Samrådsspm. om ministerens holdning til og årsagerne til, at næsten halvdelen af landets hospitalsafdelinger ikke kan stille med tilstrækkeligt personale til at dække et nødberedskab i forbindelse med lockouten, til sundhedsministeren 16-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BU Samrådsspm. om, hvordan regeringen i de kommende økonomiforhandlinger med KL vil håndtere problemet med den angivelige underbemanding på landets plejehjem, til ældreministeren 12-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BT Samrådsspm. om, hvor omfattende problemet med underbemanding er på landets plejecentre, således at stedet er afhængig af vikarer og løst ansatte m.m. i den daglige drift og personalet som følge heraf ikke kan indgå i en faglig konflikt, til ældreministeren 12-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BS Samrådsspm. om forklaring på, at man flere steder i ældreplejen har områder, der er så dårligt bemandet, at man reelt ikke kan gennemføre en faglig konflikt, fordi stedet kun har bemanding svarende til nødberedskab eller mindre, til ældreministeren 12-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BR Samrådsspm. om kommentar til Lægeforeningens undersøgelse, der viser, at landets psykiatere er tvunget til at udskrive ikke-færdigbehandlede patienter som følge af massiv mangel på psykiatriske sengepladser, til sundhedsministeren 12-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BQ Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil øge behandlingskapaciteten, så man dels kan få tilstrækkelig og relevant hjælp i tide og undgå udskrivning af ikke-færdigbehandlede patienter, dels sikre sammenhæng i behandlingen af borgerne efter udskrivningen fra en psykiatrisk afdeling, så man samlet set kan sikre syge borgeres ret til at blive rask eller få det bedre, til sundhedsministeren 12-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BP Samrådsspm. om, hvad årsagerne efter regeringens opfattelse er til den store stigning i antallet af børn, der får en psykiatrisk diagnose, til sundhedsministeren og børne- og socialministeren 11-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BO Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil håndtere problemet med den angivelige underbemanding på landets sygehuse i de kommende økonomiforhandlinger med Danske Regioner, til sundhedsministeren 06-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BN Samrådsspm. om, hvor omfattende problemet med underbemanding er på landets sygehuse i forbindelse med de varslede faglige konflikter, således at de enkelte afdelinger er afhængig af vikarer i den daglige drift, og sundhedspersonalet som følge heraf ikke kan indgå i en faglig konflikt, til sundhedsministeren 06-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BM Samrådsspm. om, hvorfor man på flere sygehusafdelinger f.eks. i hovedstadsområdet er i den situation, at man ikke kan sikre et nødberedskab i forbindelse med de varslede faglige konflikter, fordi man i den daglige drift er afhængig af vikarer og derfor alt andet lige må være underbemandet på afdelingerne, til sundhedsministeren 06-04-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BL Samrådsspm. om, hvordan regeringen i samarbejde med kommunerne kan sikre, at borgere med progredierende sygdomme som eks. demens og Parkinson m.v. får den nødvendige og tilstrækkelige støtte og hjælp i hverdagen – og samtidig sikre, at den kommunale og regionale sundhedsindsats ikke undergraves af, at jobcentre ikke vil tildele borgeren pension og dermed sikre ro på i forhold til at få en stabil og god hverdag på trods af deres progredierende sygdom, til ældreministeren og beskæftigelsesministeren 27-03-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BK Samrådsspm. om redegørelse for de overvejelser, begrundelser, hensyn, perspektiver og potentielle konsekvenser der kan være forbundet med at indføre et forbud i Danmark mod drengeomskæring, hvor der ikke foreligger en medicinsk begrundelse herfor, til sundhedsministeren, justitsministeren, udenrigsministeren, forsvarsministeren og kirkeministeren 15-03-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BJ Samrådsspm. om ministeren er tilfreds med denne behandling, og hvilken samlet plan har regeringen for at forbedre behandlingen af smertepatienter i Danmark, til sundhedsministeren 08-03-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BI Samrådsspm. om ministerens holdning til den behandling, som kroniske smertepatienter tilbydes i Danmark i dag, til sundhedsministeren 08-03-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BH Spørgsmål tilbagetaget. 06-03-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BG Samrådsspm. om regionerne har frit spil i forhold til Medicinrådet, eller om ministeren kan og vil gribe ind, hvis de af Folketinget vedtagne principper for prioritering af medicin brydes, til sundhedsministeren 02-03-2018
(2017-18)
Din søgning gav 88 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200