Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets beslutningsforslag

Din søgning gav 14 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 2 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd for hverv som følge af det politiske hverv. Pelle Dragsted (EL), Henning Hyllested (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2017-18
B 27 Forslag til folketingsbeslutning om øget refusion til kommunerne for særlig dyre enkeltsager på socialområdet. Jakob Sølvhøj (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL) 2017-18
B 36 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af dobbeltmandater som medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd og medlem af Folketinget. Kirsten Normann Andersen (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 54 Forslag til folketingsbeslutning om at give en officiel undskyldning til tidligere beboere på de 19 børnehjem beskrevet i Godhavnsrapporten fra 2011. Finn Sørensen (EL), Pelle Dragsted (EL), Christian Juhl (EL), Jesper Kiel (EL), Rune Lund (EL) 2017-18
B 61 Forslag til folketingsbeslutning om voksenattester til personale, der arbejder med mennesker, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 62 Forslag til folketingsbeslutning om modregning i eftervederlag til borgmestre og regionsrådsformænd. Pelle Dragsted (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Nikolaj Villumsen (EL), Kirsten Normann Andersen (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 66 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af satspuljen og oprettelse af en social udviklings- og innovationspulje. Jesper Kiel (EL), Eva Flyvholm (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2017-18
B 71 Forslag til folketingsbeslutning om, at færre personer under værgemål fratages stemmeretten til folketingsvalg på grund af handicap. Jakob Sølvhøj (EL), Stine Brix (EL), Finn Sørensen (EL), Torsten Gejl (ALT), Carolina Magdalene Maier (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Marianne Jelved (RV), Sofie Carsten Nielsen (RV), Morten Østergaard (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Jacob Mark (SF), Trine Torp (SF) 2017-18
B 77 Forslag til folketingsbeslutning om præcisering af princippet for forældreinddragelse i sager om særlig støtte til børn og unge underlagt ekstrem social kontrol. Marianne Jelved (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Pernille Skipper (EL), Torsten Gejl (ALT), Trine Torp (SF) 2017-18
B 101 Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til aflastning af forældre til børn med funktionsnedsættelser under midlertidige ophold i udlandet. Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 109 Forslag til folketingsbeslutning om sociale akuttilbud til borgere med psykiske lidelser, der bor i egen bolig. Stine Brix (EL), Pernille Skipper (EL) 2017-18
B 127 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Jakob Sølvhøj (EL), Stine Brix (EL), Finn Sørensen (EL) 2017-18
B 133 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af børn og unges mentale trivsel ved indførelsen af et klippekort til fritidsaktiviteter. Pernille Schnoor (ALT), René Gade (ALT), Carolina Magdalene Maier (ALT) 2017-18
B 138 Forslag til folketingsbeslutning om børn og unge under 18 års egenbetaling for ophold på anbringelsessteder. Karin Nødgaard (DF), Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Carsten Kudsk (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
Din søgning gav 14 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200