Skatteudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 29852 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 238 Bilag 6 2. udkast til betænkning 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Bilag 17 Henvendelse af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Bilag 16 Henvendelse af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Bilag 15 Ændringsforslag, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 32 Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 31 Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 30 Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, der sikrer, at den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom får kortest mulig tilbagevirkende kraft, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 29 Spm. om at oplyse de provenumæssige konsekvenser af den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 28 Spm. om, hvad årsagen er til Finanstilsynets ændring af bekendtgørelse om fusion af en andelskasse med et andet pengeinstitut, til skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 21 L 237 - svar på spm. 21 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis § 14 udgår af lovforslaget og overvejelser om at udskyde behandlingen af denne del af lovforslaget til næste folketingsår, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 14 L 237 - svar på spm. 14 om det fortsat er vurderingen, at ændringen, af hvordan afgiftsbegunstigelserne i ølmoderationsordningen opgøres, vil gavne små og mellemstore producenter, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 13 L 237 - svar på spm. 13 om at redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 8 L 237 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 236 Bilag 8 1. udkast til betænkning 23-05-2018
(2017-18)
L 236 Bilag 7 Program for høring den 24/5-18 23-05-2018
(2017-18)
L 235 Bilag 12 Ændringsforslag til 3. behandling 23-05-2018
(2017-18)
L 235 Bilag 11 Ændringsforslag, fra sundhedsministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 235 Spørgsmål 5 Spm. om der efter ministerens opfattelse vil være mulighed for, at tandlægerne kan indgå aftale om videreførelse af et overenskomstlignende klagesystem, hvis klageordningen én gang er overgået til Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, til sundhedsministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 235 Spørgsmål 4 Spm. om den enkelte tandlæge vil få direkte udgifter til klage- og erstatningssager, hvis tandlægen vælger at melde sig ud af tilskudsordningen, og dermed ikke er godkendt til at yde tandlægehjælp, til sundhedsministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 234 Bilag 6 Udkast til betænkning 23-05-2018
(2017-18)
L 234 Svar på spm. 15 L 24 - svar på spm. 15 om kommentar til henvendelse af 22/5-18 fra Danske Medier, fra transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 232 Bilag 7 1. udkast til betænkning 23-05-2018
(2017-18)
L 231 Bilag 5 Ændringsforslag, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 231 Spørgsmål 10 Spm. om, hvad forskellen er på boliglisten i dette forslag og regeringens ghettoliste m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 231 Spørgsmål 9 Spm. om boligkravet i lovforslaget ikke alene er de mest udsatte boligområder, men en større del af boligområderne m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 29852 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200