Alle Skatteudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 590 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SAU Alm.del Spørgsmål 422 Spm. om, hvornår det forventes, at skattegælden endelig vil falde igen, og om ministeren vurderer, at SKAT igen ikke vil kunne leve op til sin finanslovsmålsætning om at nedbringe skattegælden, til skatteministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 421 Spm. om at det er rigtigt forstået, at evalueringen af revisionspligten afventer SKATs Compliance analyse for 2016, til skatteministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 420 Spm. om at oplyse om Skatteministeriet overfor Erhvervsministeriet har rykket for en evaluering af lempelsen af revisionspligten i 2012, til skatteministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 419 Spm. om, hvornår man må anse et konstateret merprovenu som udtryk for et varigt højere boligskatteprovenu Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 21 Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis § 14 udgår af lovforslaget og overvejelser om at udskyde behandlingen af denne del af lovforslaget til næste folketingsår, til skatteministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 20 Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-18 fra Forsikring & Pension, Dansk Industri, Finans Danmark, Dansk Erhverv og DVCA, til skatteministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 226 Spørgsmål 5 Spm. om at redegøre nærmere for konsekvenserne af ændringsforslag nr. 3, til skatteministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 418 Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 17. maj 2018 om fjernelse af revisionspligten, til erhvervsministeren, kopi til skatteministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 417 Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 17. maj 2018 om fjernelse af revisionspligten, til skatteministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 416 Spm. om at oplyse det forventede provenu ved at hæve aktieindkomstskatten, til skatteministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 415 Spm. om at oplyse det forventede provenu ved at forøge afgiftssatserne fra 20 til 30 pct. for henholdsvis udbud af væddemål (§ 6 i lov om afgifter af spil) og udbud af spil i et onlinekasino (§ 11 i lov om afgifter af spil), til skatteministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 414 Spm. om at opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 391 (folketingsåret 2016-17), således at tal for 2018 også inkluderes i Tabel 1, til skatteministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 413 Spm. om reglerne vedrørende handel med underskudsselskaber er robuste nok til at undgå, at der spekuleres i handel med selskaber, som har et overført underskud, køberen vil kunne udnytte skattemæssigt, til skatteministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 19 Spm. om at kommentere og vurdere konsekvenserne, hvis det generelt bestemmes, at deltagelse i et dansk skattetransparent selskab medfører fast driftssted i Danmark, men at Folketinget så samtidig undtager deltagelse i selskaber, der opfylder de foreslåede krav i det foreslåede stk. 7 i selskabsskattelovens § 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 3, til skatteministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 18 Spm. om at uddybe, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at investeringsinstitutter, transparente enheder m.v. bedriver næringsvirksomhed i Danmark, til skatteministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 17 Spm. om, hvad årsagen er til, at der efter de gældende regler i fusionsskatteloven ikke er mulighed for skattefrit at gennemføre en skattefri fusion mellem en andelskasse og en sparekasse eller mellem en andelskasse og et selskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, til skatteministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 16 Spm. om at kommentere kritikken i høringssvaret fra ATAX – Arbejdsgiver forening for persontransport, jf. bilag 3, s. 3, til skatteministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 15 Spm. om at give konkrete eksempler på, hvordan henholdsvis trafikselskaber og kunstnere vil blive påvirket af lovforslaget i forhold til deres praksis i dag i relation til momsfritagelse for selvstændige grupper, til skatteministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 14 Spm. om det fortsat er vurderingen, at ændringen, af hvordan afgiftsbegunstigelserne i ølmoderationsordningen opgøres, vil gavne små og mellemstore producenter, til skatteministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 13 Spm. om at redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, til skatteministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 12 Spm., i det tilfælde, at de miljøvenlige biltypers brændstofforbrug stiger mere end 21 pct. med den nye WLTP-metode, og derved bliver relativt dyrere end konventionelle og mindre miljøvenlige biler, er ministeren da indstillet på at drøfte med Folketinget, hvordan dette kan imødegås, til skatteministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 11 Spm. om, hvor meget ministeren forventer, at brændstofforbruget vil stige for henholdsvis de tre mest solgte elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler med den nye WLTP-metode i forhold til den nuværende NEDC-metode, til skatteministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 10 Spm. om, hvordan lovforslagets vil påvirke prissætningen på henholdsvis elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler overfor tilsvarende konventionelle køretøjer i tilsvarende bilklasser, til skatteministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 9 Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 412 Spm. om, hvor mange formue-percentiler, startende fra det nederste percentil, for afdøde enlige personer, hvor formuen opgøres året før deres død, som vil skulle inkluderes i en summering m.v., til skatteministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 590 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200