Retsudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 388 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
B 79 Spørgsmål 5 Spm. om, hvor mange der på landsplan er straffet for salg af cannabis, til justitsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
B 79 Spørgsmål 4 Spm. om, hvor mange der på landsplan har fået en bøde for besiddelse / køb af cannabis, til justitsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
B 79 Spørgsmål 3 Spm. om, hvor mange der på landsplan er blevet sat i fængsel grundet cannabis, til justitsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
B 79 Spørgsmål 2 Spm. om, hvor mange der på landsplan er blevet straffet for selv at dyrke egen cannabis, til justitsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
B 79 Spørgsmål 1 Spm. om, hvor mange der på landsplan er blevet frakendt førerretten i 3 år for at have THC i kroppen, til justitsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 127 Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/5-18 fra RådgivningsDanmark, til justitsministeren Endeligt besvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 68 Spørgsmål 127 Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/5-18 fra RådgivningsDanmark, til justitsministeren Endeligt besvaret 15-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 126 Spm. om ændringsforslag, hvormed hensigterne i Socialdemokratiets og regeringspartiernes betænkningsbidrag bliver skrevet ind i loven, til justitsministeren Ubesvaret 14-05-2018
(2017-18)
L 68 Spørgsmål 126 Spm. om ændringsforslag, hvormed hensigterne i Socialdemokratiets og regeringspartiernes betænkningsbidrag bliver skrevet ind i loven, til justitsministeren Endeligt besvaret 14-05-2018
(2017-18)
L 204 Spørgsmål 3 Spm. om kommentar til henvendelse af 30/4-18 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk, til justitsministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
L 205 Spørgsmål 4 Spm. om nogle konkrete eksempler i relation til besvarelsen af L 205, spørgsmål 2, til justitsministeren Endeligt besvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 205 Spørgsmål 3 Spm., om ministeren kan præcisere sin besvarelse af L 205, spørgsmål 1 og 2, til justitsministeren Endeligt besvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 125 Spm. om ministeren i forlængelse af svar på spørgsmål 113 kan bekræfte, at sammenstilling og samkøring af personoplysninger i profileringsøjemed, det vil sige med henblik på profilering af den ene eller anden slags, vil være omfattet af det udformede ændringsforslag i svar på spørgsmål 113, til justitsministeren Endeligt besvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 124 Spm., om det som følge af Socialdemokratiets og regeringspartiernes betænkningsbidrag vil være et almindeligt flertal der afgør om en bekendtgørelse skal udstedes eller ej, til justitsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 123 Spm., om det som følge af Socialdemokratiets og regeringspartiernes betænkningsbidrag betyder, at det både er Retsudvalget og det andet relevante fagudvalg der vil kunne stoppe en bekendtgørelse, til justitsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 122 Spm. om, hvordan vil ministeren i så fald sikre, at der er samme grad af gennemsigtighed som i Europaudvalget, til justitsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 121 Spm. om det er korrekt forstået, at stemmeafgivelsen i Folketingets ressortudvalg og Retsudvalg som benævnt i den pågældende aftale fra Socialdemokratiets og regeringspartiernes betænkningsbidrag er et spejl af stemmeafgivelsen i Folketingssalen, til justitsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 120 Spm. om, hvorledes man vil sikre, at det relevante udvalg i Folketinget og Retsudvalget får tid til at læse høringssvarene afgivet fra Datatilsynet og organisationer mv., inden udvalgene behandler bekendtgørelsesudkastet, således at behandlingen sker i lyset af høringssvarene, til justitsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 119 Spm. om, hvad den juridiske konsekvens vil være for en minister og et ministerium der ikke efterkommer et flertal i udvalgene, til justitsministeren Endeligt besvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 118 Spm., om det pågældende ministerium som følge af denne sætning har juridisk pligt til at sikre, at bekendtgørelsen ikke udstedes, hvis et flertal i udvalgene ikke ønsker dette, til justitsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 117 Spm., om ministeren kan bekræfte, at muligheden for at et flertal i udvalgene kan hindre udstedelsen af en bekendtgørelse alene sker i kraft af den politiske aftale, der er indgået i betænkningsbidraget fra Socialdemokratiet og regeringspartierne herom, til justitsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 116 Spm., om ministeren kan redegøre for, hvilke(t) flertal der henvises til, og derved hvilke(t) flertal der påkræves for at opnå denne mulighed, til justitsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 69 Spørgsmål 115 Spm., om det er korrekt forstået, at flertallet i udvalget således har en vetoret, som den pågældende minister skal respektere for at overholde ordningen som fremsat i betænkningsbidraget, til justitsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 68 Spørgsmål 125 Spm. om ministeren i forlængelse af svar på spørgsmål 113 kan bekræfte, at sammenstilling og samkøring af personoplysninger i profileringsøjemed, det vil sige med henblik på profilering af den ene eller anden slags, vil være omfattet af det udformede ændringsforslag i svar på spørgsmål 113, til justitsministeren Endeligt besvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 68 Spørgsmål 124 Spm., om det som følge af Socialdemokratiets og regeringspartiernes betænkningsbidrag vil være et almindeligt flertal der afgør om en bekendtgørelse skal udstedes eller ej, til justitsministeren Endeligt besvaret 08-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 388 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200