Alle Ligestillingsudvalgets bilag

Din søgning gav 108 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
LIU Alm.del Bilag 97 Henvendelse af 17/5-18 fra Foreningen Far om "UN Report 2018" 24-05-2018
(2017-18)
B 74 Bilag 5 Betænkning afgivet den 16/5-18 22-05-2018
(2017-18)
B 74 Bilag 4 2. udkast til betænkning 15-05-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 96 Invitation til "First International Congress of Parliamentary Women’s Caucuses" som afholdes i Dublin Castle den 9-10/9-18 14-05-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 95 Henvendelse af 9/5-18 fra Embassy of Finland om invitation til et seminar den 1/6-18 om human trafficking 14-05-2018
(2017-18)
B 74 Bilag 3 1. udkast til betænkning 08-05-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 94 Henvendelse af 8/5-18 fra Foreningen Far om kopi af deres mail til beskæftigelsesministeren og ligestillingsministeren om "Formel Klage: Ministeransvar" 08-05-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 93 Internt dokument 07-05-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 92 Brev af 2/5-18 fra Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene vedr. anbefalinger til udvalgene om arbejdet med Verdensmålene 02-05-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 91 Materiale fra høringen den 9/4-2018 om seksuel chikane på arbejdspladsen, som udvalget var inviteret til at deltage i af ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren, jf. LIU alm. del – bilag 72. 26-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 90 Henvendelse af 25/4-18 fra Foreningen Far om deres mail til Institut for menneskerettigheder om "International kampagne mod forældrefremmedgørelse" 26-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 89 Henvendelse af 19/4-18 fra Syddansk Transfusionsvæsen og Vævscenter og Blodcenter Midt om Sundheds- og Ældreudvalgets og Ligestillingsudvalgets høring om bloddonation – mænd der har sex med mænd, risikofyldt adfærd og patientsikkerhed 23-04-2018
(2017-18)
B 74 Bilag 2 Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget 19-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 88 Erhvervsstyrelsens REVIDEREDE evaluering af reglerne om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder, fra erhvervsministeren 19-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 87 Program for Ligestillingsudvalgets og Sundheds- og Ældreudvalgets åbne høring den 25/4-18 om "Bloddonation - mænd der har sex med mænd, risikofyldt adfærd og patientsikkerhed" 16-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 86 Invitation til konferencen den 3. og 4. maj 2018 ”Gender equality: paving the way – conference to launch the Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023” som afholdes som en del af det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité 16-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 85 Henvendelse af 13/4-18 fra KVINFO om invitation til deres arrangement "Mænd Taler" (- samtaler mellem mænd efter #MeToo) som afholdes den 18/4-18 og 2/5-18 13-04-2018
(2017-18)
B 74 Bilag 1 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget 12-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 84 Henvendelse af 6/4-18 fra Foreningen Far om kopi af deres henvendelse til Ligebehandlingsnævnet om klage over Institut for Menneskerettigheder i forhold til kønsdiskrimination 09-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 83 Henvendelse af 20/3-18 fra Ph.d. Mette Marie Stæhr Harder om "En analyse af LIU's betydning for ligestillingsarbejdet i Folketinget og inspiration for fremtiden" 06-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 82 Invitation til møde med Institut for Menneskerettigheder 03-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 81 Internt dokument 03-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 80 Første udgave af Women’s European Council (WEUCO) afholdes den 21. marts 2018 i Bruxelles 21-03-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 79 Henvendelse af 21/3-18 fra KVINFO vedrørende kommentarer til ligestillingsministerens redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2018 21-03-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 78 Betænkning over L 115, Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser), som behandles i Retsudvalget 20-03-2018
(2017-18)
Din søgning gav 108 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200