Kirkeudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 29250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
B 143 Svar på spm. 3 Internt dokument 19-05-2018
(2017-18)
B 140 Bilag 2 Faktaark - vedrørende vederlag og pension 19-05-2018
(2017-18)
B 140 Svar på spm. 5 Internt dokument 19-05-2018
(2017-18)
B 140 Svar på spm. 4 Internt dokument 19-05-2018
(2017-18)
L 238 Bilag 4 1. udkast til betænkning 18-05-2018
(2017-18)
L 237 Bilag 13 1. udkast til betænkning 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 16 L 236 - svar på spm. 16 om den foreslåede ordning giver Københavns Kommune mulighed for at beholde 30 pct. af indtægterne uanset niveauet for indtægten og uanset udgifterne på området, hvilket øger incitamentet til høje priser for parkering eller til at øge de zoner, som er omfattet af betalingsparkering, fra økonomi- og indenrigsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 15 L 236 - svar på spm. 15 om det for Københavns Kommune i dag gælder, at hvis indtægten fra parkering stiger tilfalder den ekstra indtægt staten via modregning i tilskuddet, og at kommunen således i dag ingen gevinst har ved at øge prisen på parkeringsbilletter, fra økonomi- og indenrigsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 14 L 236 - svar på MFU spm. 14 om der er eksempler på kommuner, der bruger indtægterne fra parkeringsordninger på ikketrafikale formål, fra økonomi- og indenrigsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 13 L 236 - svar på MFU spm. 13 om, hvor store de kommunale udgifter var til anlæg og drift af parkeringspladser i de fem største byer i de sidste fem år, fra økonomi- og indenrigsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 12 L 236 - svar på spm. 12 om, i Næstved har man planlagt en parkeringshus ved stationen, det for det konkrete projekt fortsat vil være muligt at trække et fradrag for etableringsomkostningerne af anlægget ift. modregningen, fra økonomi- og indenrigsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 11 L 236 - svar på spm. 11 om at kommentere artiklen ”Parkering: Fakta og analyse fra ministerium dementerer frygt for kommunal pengemaskine” bragt på NB Økonomi den 16. maj 2018, fra økonomi- og indenrigsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 10 L 236 - svar på spm. 10 om, hvad regeringens forslag om modregning af kommunernes parkeringsindtægter vil koste hver enkelt kommune i tabte indtægter, fra økonomi- og indenrigsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 9 L 236 - svar på MFU spm. 9 om i hvilket omfang forventes det, at lovforslaget medfører en øget trængsel af biler i de fem største danske byer, fra økonomi- og indenrigsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 8 L 236 - svar på MFU spm. 8 om, hvad de konkrete udgifter forbundet med betalingsparkering og parkeringskontrol er i de fem største danske byer i 2017 og 2016, fra økonomi- og indenrigsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 7 L 236 - svar på MFU spm. 7 om, på hvilken baggrund vurderes det, at 30 % af indtægterne fra betalingsparkeringer er tilstrækkeligt til at dække de nødvendige udgifter forbundet med betalingsparkering og parkeringskontrol, fra økonomi- og indenrigsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 235 Bilag 10 Ændringsforslag til 2. behandling 18-05-2018
(2017-18)
L 233 Bilag 5 Udtalelse om den foreslåede undtagelse for interessentskaber, fra sundhedsministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 233 Bilag 4 Udkast til betænkning 18-05-2018
(2017-18)
L 232 Bilag 5 Henvendelse af 16/5-18 fra Frikommuneneværk 18-05-2018
(2017-18)
L 232 Bilag 4 Ændringsforslag fra ministeren for offentlig innovation 18-05-2018
(2017-18)
L 232 Spørgsmål 9 Spm. om at kommentere henvendelsen af 16/5-18 fra Frikommunenetværk, til ministeren for offentlig innovation 18-05-2018
(2017-18)
L 229 Bilag 6 2. udkast til betænkning 18-05-2018
(2017-18)
L 228 Spørgsmål 38 Spm. om, hvilke arters vandring vil blive påvirket negativt af flydespærrer, jf. ministerens ændringsforslag, til miljø- og fødevareministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 228 Spørgsmål 37 Spm. om, hvad regeringen har foretaget sig for at sikre, at eksportlandene forstår, at et udbrud af svinepest i naturen ikke er det samme som udbrud i de danske tamsvin, til miljø- og fødevareministeren 18-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 29250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200