Kirkeudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 23 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 128 Spørgsmål 3 Spm. om kommentar til henvendelse af 20/3-18 fra Kommunernes Landsforening, til kirkeministeren Endeligt besvaret 20-03-2018
(2017-18)
L 128 Spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelse af 6/3-18 fra Louise Amkær, til kirkeministeren Endeligt besvaret 12-03-2018
(2017-18)
L 128 Spørgsmål 1 Spm. om, hvilken plads det såkaldte fredsvalg har i lovforslaget, til kirkeministeren Endeligt besvaret 30-01-2018
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 20 Spm., om der med sikkerhed vil foregå en sagsbehandling i forhold til at trække anerkendelsen af et trossamfund tilbage, hvis det viser sig, at en imam overtræder straffeloven, til kirkeministeren Endeligt besvaret 30-11-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 19 Spm. om et trossamfund vil miste sin godkendelse, hvis en imam inden for et islamisk trossamfund opfordrer personer til at drage i hellig krig for eksempelvis ISIS, til kirkeministeren Endeligt besvaret 16-11-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 18 Spm. om et trossamfund vil miste sin godkendelse, hvis en imam inden for et islamisk trossamfund opfordrer til terror, til kirkeministeren Endeligt besvaret 16-11-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 17 Spm. om et trossamfund vil miste godkendelsen, hvis en imam inden for et islamisk trossamfund opfordrer til stening, til kirkeministeren Endeligt besvaret 16-11-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 16 Spm. om, hvilke kompetencer og privilegier det indebærer at være omfattet af lov om trossamfund uden for folkekirken, som f.eks. Livssynssamfund ikke har adgang til, til kirkeministeren Endeligt besvaret 01-11-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 15 Spm. om der inden for de sidste fem år er sket tilbagekaldelse af en godkendelse af et trossamfund eller en fratagelse af vielsesbemyndigelsen hos en præst / forkynder, til kirkeministeren Endeligt besvaret 25-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 14 Spm. om der i de kommende tilsyn med trossamfund vil indgå en vurdering af, om trossamfundet i lighed med det øvrige samfund respekterer menneskerettighederne, til kirkeministeren Endeligt besvaret 25-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 13 Spm. om, hvornår og på hvilken baggrund det nugældende krav om, at trossamfund skal være organiseret i overensstemmelse med principper om medlemsdemokrati og ligebehandling blev indført, til kirkeministeren Endeligt besvaret 23-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 12 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der fastholder kravet i den nugældende lovgivning om, at trossamfund skal være organiseret i overensstemmelse med principper om medlemsdemokrati og ligebehandling, til kirkeministeren Endeligt besvaret 23-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 11 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der lader livssynssamfund omfatte af den foreslåede lov om trossamfund, til kirkeministeren Endeligt besvaret 23-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 10 Spm. om kommentar til henvendelse af 16/10-17 fra Humanistisk Samfund, til kirkeministeren Endeligt besvaret 18-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 9 Spm. om, hvilke fordele og ulemper der kan være ved at slække på principperne om medlemsdemokrati og ligebehandling, til kirkeministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 8 Spm. om, hvilke trossamfund der med lovforslaget vil kunne anerkendes, til kirkeministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 7 Spm. om, hvilke trossamfund der ikke overholder den nuværende lovs krav om, at trossamfundene skal være organiseret i overensstemmelse med principper om medlemsdemokrati og ligebehandling, til kirkeministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 6 Spm., om det vil være i strid med grundloven at ændre definitionen af trossamfund som en tro på magter som står over mennesker og naturlove, til kirkeministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 5 Spm. om, hvorvidt det vil være i strid med grundloven at ligestille livssynssamfund med religiøse samfund i lovforslaget, til kirkeministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 4 Spm., om lovforslaget kan være eller er i strid med FN’s anbefalinger, eller at lovforslaget afviger fra både europæiske og internationale menneskerettigheder, til kirkeministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 3 Spm. om kommentar til den internt omdelte borgerhenvendelse af 12/10-17, til kirkeministeren Endeligt besvaret 13-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 2 Spm. om, hvordan Norge definerer eller afgrænser såkaldte »Livssynssamfund«, til kirkeministeren Endeligt besvaret 12-10-2017
(2017-18)
L 19 Spørgsmål 1 Spm. om kommentarer til henvendelse af 11/10-17 fra Humanistisk Samfund, til kirkeministeren Endeligt besvaret 12-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 23 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200