Forsvarsudvalget (FOU) alm. del samrådsspørgsmål

Din søgning gav 10 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om daværende forsvarsminister Peter Christensen havde kendskab til de norske støjvurderinger på F-35 og den rapport, der eksisterede i Forsvarsministeriet, på det tidspunkt hvor spørgeren i Folketingets Forsvarsudvalg fik et forkert svar om sagen, til forsvarsministeren 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om piloterne er med på Forsvarsministeriets meget ambitiøse model for, hvor meget de skal arbejde, når F-35 tages i anvendelse, til forsvarsministeren 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm. om, hvorfor ministeren gav indtryk af, at forhandlingerne med piloterne var i god gænge, når forhandlingerne om piloternes flyvetid på F-35 i virkeligheden slet ikke var påbegyndt, til forsvarsministeren 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til Rigsrevisionens kritik af grundlaget for beslutningen om anskaffelse af F35 som nyt kampfly, til forsvarsministeren 02-11-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at sikre det fornødne terrorberedskab i Danmark, til forsvarsministeren og justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om ministrene mener, at der er udført et tilfredsstillende antal terrorscenarie-fuldskalaøvelser med deltagelse af både politi, forsvar, hjemmeværn, beredskab og sundhedsmyndigheder i forhold til den trussel, der er imod Danmark, til forsvarsministeren og justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om ministrene mener, at militært personel, herunder hjemmeværnssoldater, har de fornødne muligheder for et rimeligt egetforsvar i forbindelse med en indsættelse ved et terrorangreb, til forsvarsministeren og justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om ministrene mener, at der er udarbejdet de fornødne retningslinjer for samarbejdet mellem militært personel, herunder hjemmeværnsoldater, og politiet i forbindelse med et terrorangreb, til forsvarsministeren og justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om ministrene mener, at den retsstilling militært personel har når de er udkommanderet til støtte for politiet, herunder ved afgivelse af skud, er tilfredsstillende for personellet, til forsvarsministeren og justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om sagen om brug af nordkoreanske strafarbejdere til at bygge et dansk inspektionsfartøj i Polen, til forsvarsministeren 04-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 10 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200