Europaudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 517 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 14/12-17 Bilag 6 Fortroligt dokument 11-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 222 Notat om komitésag om afvisning af formaldehyd som fodertilsætningsstof tilhørende grupperne konserveringsmidler og hygiejneforbedrer 11-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 221 Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24-11-17 11-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 220 Fortroligt dokument 11-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 23 EUU alm. del - svar på spm. 23 om, hvorfor regeringen gav Folketinget misvisende oplysninger, da de i regeringens samlenotat af 26. oktober 2017 oplyste, at der var indhentet forhandlingsmandat til EU-Mexico-handelsaftalen i maj 1998, fra udenrigsministeren 11-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 22 EUU alm. del - svar på spm. 22, om forskellene i forhandlingsdirektiverne for henholdsvis en modernisering af EU-Chile-handelsaftalen og moderniseringen af EU-Mexico-handelsaftalen, fra udenrigsministeren 11-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 21 EUU alm. del - svar på spm. 21 om, hvorfor regeringen har valgt ikke at indhente forhandlingsmandat i Europaudvalget i forbindelse med indledningen af forhandlinger med Mexico om en modernisering af EU-Mexico-handelsaftalen, fra udenrigsministeren 11-12-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0335 Bilag 2 Revideret grund- og nærhedsnotat om obligatorisk automatisk udveksling af skatteoplysninger (udenlandske konti) 11-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 219 Internt dokument 08-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 218 Internt dokument 08-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 217 Notat om delegeret retsakt om eksport og import af farlige kemikalier 08-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 40 EUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 40 om, hvorvidt logningsregler også gælder Europol Information System, fra justitsministeren 08-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 216 Den Europæiske Revisionsrets særberetning om toldkontrollen i EU 08-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0767 Bilag 3 Henvendelse af 8/12-17 fra WWF og Det Økologiske Råd vedr. VE-direktivet 08-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 215 Internt dokument 08-12-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0463 Spørgsmål 1 Spm. om udvidelse af IWC’s mandat til at omfatte småhvaler, til udenrigsministeren 08-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 214 Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse pr. 08/12-17 08-12-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0650 Bilag 4 Brev fra Beskæftigelsesudvalget vedr. Kommissionens arbejdsprogram for 2018 08-12-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 14/12-17 Bilag 5 Fortroligt dokument 08-12-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 14/12-17 Bilag 4 Rapport vedr. fase 1 af Art. 50-forhandlingerne samt fælles teknisk note om borgerrettigheder 08-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 213 Den Europæiske Revisionsrets særberetning om EU-lånegarantier til SMV'er 07-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 27 EUU alm. del - svar på spm. 27 om, hvorvidt ministeren mener, at det er et problem at flere og flere ikke-danskere kan erhverve et sommerhus, fra justitsministeren 07-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 26 EUU alm. del - svar på spm. 26 om, hvordan dispensationsreglerne administreres med fokus på, hvordan ’særlig tilknytnings-reglen’ administreres i forhold til sommerhuse i Danmark, fra justitsministeren 07-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 25 EUU alm. del - svar på spm. 25 om, hvor mange tilladelser ministeren har givet til, at ikke-danskere kan erhverve et sommerhus, fra justitsministeren 07-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 24 EUU alm. del - svar på spm. 24 om forbruget af Glyphosat i 2015 og 2016 fordelt på landbrugsjord, kommunale arealer, private haver, golfbaner og andet, fra miljø og fødevareministeren 07-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 517 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200