Europaudvalgets bilag til kommissionsforslag

Din søgning gav 243 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
JOIN (2018) 0005 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om handlingsplanen for militær mobilitet 23-05-2018
(2017-18)
JOIN (2017) 0019 Bilag 4 Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 6/10-17 vedr. modernisering af EU-Chile associeringsaftalen 10-10-2017
(2017-18)
KOM (2018) 0252 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) 30-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0238 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om forordning vedr. gennemsigtighed for brugere af onlineplatforme (P2B-forslaget) 22-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0236 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens meddelelse om ”Bekæmpelse af desinformation på internettet: en europæisk tilgang” 25-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0234 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet) 22-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0219 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om en europæisk detailsektor 18-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0206 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om iværksættelse af beskyttelsesklausuler i handelsaftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande 18-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0173 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden 09-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0163 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om ændring af forordning (EF) nr. 9/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. 22-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Bilag 4 Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 11/4-18 vedr. forhandlinger om fiskeripartnerskabsaftale med Marokko 16-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Bilag 3 Bilag til henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger på Den Europæiske Unions vegne om ændringer af fiskerpartnerskabsaftalen og indgåelse af en protokol med Kongeriget Marokko 06-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Bilag 2 Kopi af URU alm. del - svar på spm. 140, om ministeren vil redegøre for indholdet af dom afsagt af EU-Domstolen om lovligheden af EU's fiskeriaftale med Marokko, der ligeledes omfatter Vestsahara, fra udenrigsministeren 06-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Bilag 1 Samlenotat vedr. fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko forud for Europaudvalgets møde 11/4-18 04-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0148 Bilag 3 Folketingets begrundet udtalelse om to direktivforslag til regler om beskatning af den digitale økonomi 14-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0148 Bilag 2 Skatteudvalgets udtalelse om to direktivforslag til regler om beskatning af den digitale økonomi 07-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0148 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester 16-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0147 Bilag 3 Folketingets begrundet udtalelse om to direktivforslag til regler om beskatning af den digitale økonomi 14-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0147 Bilag 2 Skatteudvalgets udtalelse om to direktivforslag til regler om beskatning af den digitale økonomi 07-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0147 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse 16-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0144 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) 18-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0135 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse 17-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0134 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer 17-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0132 Bilag 2 Henvendelse af 18/4-18 fra LO, FTF og Akademikerne vedr. europæisk arbejdsmarkedsmyndighed og rådsanbefalingen om adgang til social beskyttelse for arbejdere og selvstændige 18-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0132 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige 12-04-2018
(2017-18)
Din søgning gav 243 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200