Europaudvalgets bilag til kommissionsforslag

Din søgning gav 153 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
KOM (2018) 0033 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe 16-02-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0021 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder 16-02-2018
(2017-18)
KOM (2016) 0024 Bilag 2 Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 216 om talepapir fra samrådet den 11. januar 2018 om EU's sortliste over skattely, fra skatteministeren 09-02-2018
(2017-18)
KOM (2016) 0024 Bilag 1 Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 179 om, hvordan der i EU følges op på, at landene, der nu pilles af EU’s sortliste grundet deres hensigtserklæringer om at leve op til EU’s krav, rent faktisk implementerer de nødvendige skridt, fra finansministeren 09-02-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0002 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om midtvejsevaluering af Horisont 2020: EU's programmer for forskning og innovation 08-02-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0792 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om ændring af direktiv om forsikringsprodukter (IDD) 31-01-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0085 Bilag 3 Beslutningsreferat vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2016) 0799 Bilag 3 Beslutningsreferat vedr. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2016) 0798 Bilag 3 Beslutningsreferat vedr. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0797 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår 23-01-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0773 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om styrkelse af EU’s katastrofehåndtering: rescEU. Solidaritet under ansvar 23-01-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0772 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme 23-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Bilag 4 Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 19/1-18 vedr. indgåelse af protokol til fiskeripartnerskabsaftalen med Marokko 19-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Bilag 3 Reviderede samlenotat vedr. fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko 19-01-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0085 Bilag 2 Samlenotat for Komitologiforordningen og omnibusforordningen 18-01-2018
(2017-18)
KOM (2016) 0799 Bilag 2 Samlenotat for komitologiforordningen og omnibusforordningen 18-01-2018
(2017-18)
KOM (2016) 0798 Bilag 2 Samlenotat for Komitologiforordningen og omnibusforordningen 18-01-2018
(2017-18)
C (2018) 0406 Bilag 1 Juncker udnævner medlemmer af Task-force til EU-kompetencetjek 18-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Bilag 2 Henvendelse af 15/1-18 fra Afrika Kontakt vedr. forhandlinger om fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko 16-01-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0827 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond 16-01-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0824 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om indskrivning af finanspagten i EU-retten 16-01-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0769 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om ophævelse af forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i EU 16-01-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0783 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen 15-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Bilag 1 Samlenotat vedr. fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko 12-01-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0718 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om styrkelse af EU’s energinet 09-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 153 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200