Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 398 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AU Samrådsspm. om, at ministeren på baggrund af nedsættelsen af et ekspertudvalg på arbejdsmiljøområdet, bedes vurdere Teknologirådets 14 forslag, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 20-02-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til oplysningerne om tyrkisk overvågning af borgere i Danmark, til udenrigsministeren Udenrigsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser ministeren vil drage af denne sag med udbetaling af bonusbeløb i Banedanmark, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om ministeren har spurgt ind til Banedanmarks incitamentsstruktur og bonuspolitik i sin tid som minister, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om ministeren inden den 4. maj 2017 var bekendt med, at Banedanmark udbetalte fuld bonus til ledende medarbejdere, der arbejder med signalprogrammet, selvom de ikke har levet op til deres mål, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om ministeren er så tilfreds med Banedanmarks udrulning af signalprogrammet, at han finder anledning til, at der udbetales fuld bonus til en række ledende medarbejdere i Banedanmark, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om, hvordan ministeren forklarer at Banedanmark har udbetalt fuld bonus til en række ledende medarbejdere, selvom de i følge dokumentation fra DR ikke lever fuldt op til de mål, der skulle indfris for at gøre sig fortjent til denne bonus, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om det danske nationale reformprogram og konvergensprogram 2018, til finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren Finansministeren, Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om det danske nationale reformprogram og konvergensprogram 2018, til finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren, kopi til udenrigsministeren Finansministeren, Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om regeringens forhandlingslinje til ministermødet i HELCOM, den 6. marts 2018 i Bruxelles, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 14-02-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål P Spm. om, at der fortsat arbejdes for en målrettet logning, som ikke omfatter alle teleselskabers kunder til enhver tid, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål O Spm. om, hvad justitsministeren mener er en passende tidshorisont for at bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med Tele2-dommens præmisser, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 19. marts 2018, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 19. marts 2018, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om, hvad regeringen agter at foretage sig for at forhindre, at brugen af pesticider og biocider fører til resistente svampe, til miljø- og fødevareministeren og sundhedsministeren Miljø- og fødevareministeren, Sundhedsministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AL Samrådsspm. om resistensproblemer forbundet med den samtidige brug af azol-midler i landbruget, som biocid i produkter og i sundhedssektoren, til miljø- og fødevareministeren og sundhedsministeren Miljø- og fødevareministeren, Sundhedsministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AW Samrådsspm. om, hvorfor regeringen er modstander af at lovgive om ”tobak under disken”, selvom både Norge, Finland, Island, England og Irland allerede har indført tiltaget, til sundhedsministeren Sundhedsministeren Ubesvaret 08-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. om regeringens position i forhold til forhandlingerne om retningslinjerne for en politisk erklæring om den fremtidige relation mellem EU og UK for så vidt angår fiskeri forud for mødet i Det Europæiske Råd den 22.-23. marts 2018, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 08-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AV Samrådsspm. om, hvilke tiltag ministrene agter at tage for at begrænse antallet af skader på mennesker som følge af fyrværkeri, til sundhedsministeren og erhvervsministeren Sundhedsministeren, Erhvervsministeren Ubesvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om daværende forsvarsminister Peter Christensen havde kendskab til de norske støjvurderinger på F-35 og den rapport, der eksisterede i Forsvarsministeriet, på det tidspunkt hvor spørgeren i Folketingets Forsvarsudvalg fik et forkert svar om sagen, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Ubesvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om piloterne er med på Forsvarsministeriets meget ambitiøse model for, hvor meget de skal arbejde, når F-35 tages i anvendelse, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Ubesvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm. om, hvorfor ministeren gav indtryk af, at forhandlingerne med piloterne var i god gænge, når forhandlingerne om piloternes flyvetid på F-35 i virkeligheden slet ikke var påbegyndt, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Ubesvaret 05-02-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om at ministeren uddyber, de overvejelser regeringen har forud for EU-topmødet den 22. – 23. marts, hvor forskning og innovation forventes på dagsordenen, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål N Samrådsspm. om ministerens holdning til vurderingen af, at PET-loven ikke er i overensstemmelse med den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til privatliv, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om ministerens holdning til kritikken af, at Tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrolmulighed er blevet udhulet, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
Din søgning gav 398 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200