Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 108 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
EFK Alm.del Spørgsmål 108 Spm. om kendt CCS-teknologi kræver et energiforbrug, der er ca. 40 pct. højere end et kulkraftværk uden CCS, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 19-01-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 107 Spm. om ministeren i "Global Alliance to Power Past Coal" vil arbejde for, at ingen nye kulkraftværker opføres efter 2030, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 19-01-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 106 Spm. om kulaftalen fra COP23 "Global Alliance to Power Past Coal" muliggør opførelsen af nye kulkræftværker efter 2030, såfremt de er med CSS, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 19-01-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 105 Spm. om køberetsordningen i VE-loven ifm. henvendelsen fra Best Energy A/S, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 15-01-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 104 MFU spm., om EU får hjemmel til at begrænse den gasmængde, der transporteres gennem specifikke gasrør med destination i EU, hvis de fælles regler for det indre marked for naturgas gennemføres, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 10-01-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 103 Spm. om, hvordan man definerer et mobildækningshul, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 102 Spm. om, hvordan projekterne i pointmodellen i bredbåndspuljen samlet er fordelt på hhv. by-, mellem-, land- og yderkommuner, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 101 Spm. om begrundelserne for, at et projekt i Rødovre kan opnå flest point i den pointmodel, der berettiger tilskud fra bredbåndspuljen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 100 Spm. om, hvordan de 3.928 adresser, der i 2017 har fået tilskud fra bredbåndspuljen, er fordelt på hhv. by-, mellem-, land- og yderkommuner, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 99 Spm. om, hvordan de 72 ansøgninger til bredbåndspuljen i 2017 er fordelt på hhv. by-, mellem-, land- og yderkommuner, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 98 Spm., om mobilteknologi indgår i bredbåndspuljen, og hvordan det harmonerer med princippet om teknologineutralitet fra teleforliget, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 97 Spm., om der er projekter, som er blevet afvist i bredbåndspuljen, men efterfølgende alligevel er blevet gennemført, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 96 Spm., om kriterierne ”projektets størrelse” og ”totalprisen per tilslutning” i bredbåndspuljen er årsagen til, at man giver støtte til de projekter, som er tættest på at kunne få leveret på markedsvilkår, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 95 Spm. om, hvor mange procent af de husstande, som er støtteberettigede, der har opnået støtte fra bredbåndspuljen i 2017, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 94 Spm., om der er projekter til Bredbåndspuljen 2017, som ikke blev indsendt, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 93 Spm., om der er optimalt, at det først efter ansøgningsfristens udløb blev besluttet at forhøje Bredbåndspuljen 2017 med yderligere 60 mio. kr., til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 92 Spm. om, hvilken form for teknologi der ligger bag de enkelte projekter fra Bredbåndspuljen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 91 Spm. om, hvor store beløb fra bredbåndspuljen 2017 der er gået til hver af de fem regioner i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 90 Spm. om fordelingen af midlerne fra Bredbåndspuljen i 2017, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 89 Spm. om, hvilke selskaber som er knyttet til de enkelte bredbåndsprojekter, der har fået støtte fra Bredbåndspuljen i 2017, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 88 Spm. om muligheder i lovgivningen der kan sikre, at mennesker med strålingsallergi kan undgå opsætning af intelligente elmålere i deres eget hus og i familiemedlemmers huse og sommerhuse, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 87 Spm. om kommentarer til henvendelse af 13/12-17 fra Nelly Thomsen, Skalstrup, om strålingsallergi og elmålere, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 86 Spm. om kommentarer til henvendelse af 7/12-17 fra Richard om strålingsallergi og elmålere, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 85 MFU spm. om problematikken med luftforurening med partikler fra krydstogtskibe på Østerbro, til transport-, bolig- og bygningsministeren Ubesvaret 20-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 84 Spm. om uddybning af muligheden for at ændre i aftaler, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 15-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 108 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200