Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK) alm. del bilag

Din søgning gav 265 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
EFK Alm.del Bilag 265 Materiale fra borgere fra Herborgs foretræde for udvalget den 24/5-18 24-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 264 Samlenotat om rådsmødet (energi) den 11/6-18 24-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 263 Samlenotat om rådsmødet (telekommunikation) den 8/6-18 24-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 262 Udvalgets kalender pr. 23/5-18 23-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 261 Bogen 'Da Danmark fik vinger' fra Danmarks Vindmølleforening 23-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 260 Orientering om bekendtgørelse om pristillæg til forsøgsmøller sendt i høring 23-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 259 Internt dokument 22-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 258 Årsrapport for 2017 for Nordsøenheden og Nordsøfonden 18-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 257 Henvendelse af 16/5-18 fra borgere i Herborg v/Bent K. Søndergaard, Videbæk, om foretræde om indsigelser imod højspændingsforbindelsen fra Idomlund til den tyske grænse 17-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 256 Opfølgning på lukket samråd den 16/5-18 om fælles VE-mål i EU 17-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 255 Henvendelse af 17/5-18 fra Københavns og Aalborg Kommune om den kommende energiaftale 17-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 254 Udvalgets kalender pr. 15/5-18 15-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 253 Internt dokument 15-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 252 Fortroligt dokument 14-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 251 Orientering om høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber 14-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 250 Orientering om Energitilsynets årsrapport "Resultater og Udfordringer 2017" 14-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 249 Høringsbrev og udkast til forslag til ændring af bekendtgørelse om netvirksomheders indtægtsrammer, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 11-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 248 Samlenotat om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 247 Samlenotat om forslaget om en revision af VE-direktivet 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 246 Henvendelse af 9/5-18 fra Strategirummet v/Flemming Nissen, Fredericia, om manglende støtte til videnopbygning ang. el-markedet 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 245 Orientering om høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til energilagringsprojekter 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 244 Regeringens høringssvar om Europa-kommissionens offentlige høring om miljøvenligt design (ecodesign) og energimærkning af køleskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, fjernsyn, computere og lyskilder 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 243 Klimarådets 4. hovedrapport (2018) - Biomassens betydning for Danmarks grønne omstilling 08-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 242 Orientering om ekstern høring af justering af nettilslutningsregler 07-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 241 Henvendelse af 4/5-18 fra Jeppe Bach Hjorth og Natascha Liv Sommer Larsen, København SV, om opsætning af fjernaflæste elmålere i alle hjem i Danmark inden 2020 07-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 265 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200