Din søgning gav 357 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
EFK Alm.del Spørgsmål 278 MFU spm. om, i hvilket omfang hjemmemonitorering bliver muligt for flere, når mobil- og bredbåndsdækningen forbedres, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 277 Spm. om kommentar til henvendelse af 16/5-18 fra borgere i Herborg v/Bent K. Søndergaard med indsigelser imod højspændingsforbindelsen fra Idomlund til den tyske grænse, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 276 Spm. om omkostningerne i perioden 2024-2030 til finansiering af regeringens forslag om at forlænge støtteordningerne til eksisterende biogasanlæg, der ellers ville udløbe i 2023, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 275 Spm. om, hvor stor andel af forskellige VE-former der forventes at bidrage med til den samlede danske VE-andel i hhv. årene 2018-2019 og 2020-2030, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 274 MFU spm., om Folketinget kan få notatet fra revisionsfirmaet KPMG at se, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 273 MFU spm. om, hvordan kravet om subsidiær hæftelse som en betingelse kom ind i godkendelsesprocessen, og om der var andre krav og betingelser, der blev præciseret fra politisk side, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 272 MFU spm. om, hvorfor forligskredsen skulle inddrages ift. salget til Total, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 271 MFU spm., om Folketingets medlemmer (eventuelt i fortrolighed) kan se det første notat fra Kammeradvokaten om overdragelse af kompensationsaftalen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 270 MFU spm. om, at det er normalt, at ministeren informeres om kilden til en orientering om væsentlige spørgsmål, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 269 MFU spm. om, hvorvidt svarene på spørgsmål ifm. ministerens besvarelse af EFK alm. del – samrådsspm. B den 1/11-17 vedr. kontakter mellem myndigheder og A. P. Møller – Mærsk ifm. salgsprocessen var fyldestgørende, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 268 MFU spm. om, i hvilket omfang andre ministerier og myndigheder har været inddraget i processen frem til den endelige godkendelse af salget til Total, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 267 MFU spm. om, hvornår afklaringen i regeringen vedr. kompensationsaftalen skete og i hvilket regi, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 266 MFU spm. om, hvornår drøftelserne med Finansministeriet fandt sted og hvem der deltog i disse drøftelser, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 265 MFU spm. om, hvornår drøftelserne med A. P. Møller - Mærsk om kompensationsaftalen har fundet sted, hvem har deltaget og hvad indholdet af disse kontakter præcis har været, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 264 MFU spm. om oversendelse af akter, der ikke er omfattet af tidligere aktindsigter, som vedrører kontakter og overvejelser om overdragelse af kompensationsaftalen fra 2003, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 263 MFU spm. om oversendelse af de aktindsigter, der er givet vedr. godkendelse af overdragelse af olie- og gasfelterne forud for og efter salget til Total, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 262 MFU spm. om oversendelse af de aktindsigter, der er givet vedrørende arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe ”Udvalget vedrørende en olie- og gasstrategi fase 2 (OGS2), til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 261 MFU spm. om, på hvilket grundlag ministeren kunne fremsætte konklusion om, at regeringen ikke fandt grund til ændringer af beskatningen i Nordsøen pga. salget til Total, og hvornår Skatteministeriet behandlede sagen før salget i august 2017, til skatteministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 260 MFU spm. om, hvornår og med hvilket indhold Finansministeriet var inddraget i forhold til behandling af spørgsmålet om salget af Mærsk Olie & Gas til Total, til finansministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 259 Spm. om, hvilke elementer der forventes at bidrage til nye energieffektiviseringer på 1,5 pct. i det nationale slutforbrug i perioden 2021-2030, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 258 Spm. om, hvilke elementer der bidrager til at indfri energieffektiviseringsforpligtelsen over for EU, hvor Danmarks mål er årlige energibesparelser på 1,5 pct. af energiforbruget, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 257 MFU spm. om, hvordan 3 mia. kr. forventes at kunne bringe VE-andelen fra 44 pct. op til mindst 50 pct. i 2030, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 08-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 256 MFU spm. om flytning af finansieringen af nettilslutningen af havmølleparker over på skatteborgerne, frem for fortsat at lade elforbrugerne betale deres andel, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 255 MFU spm., om det er hensigten at anvende prislofter ifm. udbud af havmølleparker, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 254 MFU spm. om de beregningsforudsætninger, der ligger til grund for vurderingen af, at 3,7 mia. kr. anses som værende et realistisk beløb for nettilslutning af en havmøllepark på 800 MW, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 357 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200