Alle Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 419 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
EFK Alm.del Spørgsmål 284 Spm. om, hvorvidt LULUCF-kreditten kan blive betydelig mindre end 14,4 mio. t CO2-ækv., hvis udledningen fra arealanvendelsen ikke reduceres så markant som planlagt i perioden 2021-2030 i forhold til 2005, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 283 Spm. om, hvordan og med hvilke midler CO2-emissionen skal nedbringes fra 4,82/4,18 mio. t CO2-ækv./år i 2005-07 til de angivne i snit 2,77 mio. t CO2-ækv./år i perioden 2021-2030, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 282 Spm. om, hvorfor den gennemsnitlige årlige CO2-udledning fra dyrkede arealer (CM) og vedvarende græs (GM) i referenceperioden 2005-07 i EFK alm. del – svar på spm. 1 angives at være 4,82 mio. t CO2-ækv./år, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 281 Spm. om en opgørelse af potentialet i Danmark for CO2-optag i landbrugsjord og en oplistning af eksisterende, planlagte eller mulige incitamenter og virkemidler, som fremmer den enkelte landmands eller landbrugets indhøstning af dette potentiale, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 280 Spm. om en angivelse af den samlede udledning af drivhusgasser for landbruget inkl. fødevareklyngen med relation til landbruget for hvert år siden 2005 fordelt på sektorer og delsektorer, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 279 Spm. om en detaljeret beskrivelse af, hvilke sektorer og delsektorer der indgår i den samlede danske ”fødevareklynge” med relation til landbruget, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 278 MFU spm. om, i hvilket omfang hjemmemonitorering bliver muligt for flere, når mobil- og bredbåndsdækningen forbedres, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 277 Spm. om kommentar til henvendelse af 16/5-18 fra borgere i Herborg v/Bent K. Søndergaard med indsigelser imod højspændingsforbindelsen fra Idomlund til den tyske grænse, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 276 Spm. om omkostningerne i perioden 2024-2030 til finansiering af regeringens forslag om at forlænge støtteordningerne til eksisterende biogasanlæg, der ellers ville udløbe i 2023, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 275 Spm. om, hvor stor andel af forskellige VE-former der forventes at bidrage med til den samlede danske VE-andel i hhv. årene 2018-2019 og 2020-2030, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 274 MFU spm., om Folketinget kan få notatet fra revisionsfirmaet KPMG at se, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 273 MFU spm. om, hvordan kravet om subsidiær hæftelse som en betingelse kom ind i godkendelsesprocessen, og om der var andre krav og betingelser, der blev præciseret fra politisk side, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 272 MFU spm. om, hvorfor forligskredsen skulle inddrages ift. salget til Total, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 271 MFU spm., om Folketingets medlemmer (eventuelt i fortrolighed) kan se det første notat fra Kammeradvokaten om overdragelse af kompensationsaftalen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 270 MFU spm. om, at det er normalt, at ministeren informeres om kilden til en orientering om væsentlige spørgsmål, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 269 MFU spm. om, hvorvidt svarene på spørgsmål ifm. ministerens besvarelse af EFK alm. del – samrådsspm. B den 1/11-17 vedr. kontakter mellem myndigheder og A. P. Møller – Mærsk ifm. salgsprocessen var fyldestgørende, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 268 MFU spm. om, i hvilket omfang andre ministerier og myndigheder har været inddraget i processen frem til den endelige godkendelse af salget til Total, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 267 MFU spm. om, hvornår afklaringen i regeringen vedr. kompensationsaftalen skete og i hvilket regi, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 266 MFU spm. om, hvornår drøftelserne med Finansministeriet fandt sted og hvem der deltog i disse drøftelser, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 265 MFU spm. om, hvornår drøftelserne med A. P. Møller - Mærsk om kompensationsaftalen har fundet sted, hvem har deltaget og hvad indholdet af disse kontakter præcis har været, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 264 MFU spm. om oversendelse af akter, der ikke er omfattet af tidligere aktindsigter, som vedrører kontakter og overvejelser om overdragelse af kompensationsaftalen fra 2003, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 263 MFU spm. om oversendelse af de aktindsigter, der er givet vedr. godkendelse af overdragelse af olie- og gasfelterne forud for og efter salget til Total, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 262 MFU spm. om oversendelse af de aktindsigter, der er givet vedrørende arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe ”Udvalget vedrørende en olie- og gasstrategi fase 2 (OGS2), til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 261 MFU spm. om, på hvilket grundlag ministeren kunne fremsætte konklusion om, at regeringen ikke fandt grund til ændringer af beskatningen i Nordsøen pga. salget til Total, og hvornår Skatteministeriet behandlede sagen før salget i august 2017, til skatteministeren Skatteministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 260 MFU spm. om, hvornår og med hvilket indhold Finansministeriet var inddraget i forhold til behandling af spørgsmålet om salget af Mærsk Olie & Gas til Total, til finansministeren Finansministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 419 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200