Beskæftigelsesudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 482 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
BEU Alm.del Bilag 98 Lovudkast til forslag til lov om ændring af barselsloven (indførelse af sorgorlov til fædre, medmødre og adoptanter), fra beskæftigelsesministeren 11-12-2017
(2017-18)
L 21 Spørgsmål 6 Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 11/12-17 fra Rejsearbejdere.dk, jf. L 21 - bilag 10, til beskæftigelsesministeren 11-12-2017
(2017-18)
L 21 Bilag 10 Henvendelse af 11/12-17 fra Rejsearbejdere.dk 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 97 Opfølgning på teknisk gennemgang den 25. oktober 2017 af sagsbehandlingstiderne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, fra beskæftigelsesministeren 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 96 Notat om tekniske gennemgang af rapporten Et moderne arbejdsskadesystem – Anbefalinger til indsats og erstatning fra 2014, fra beskæftigelsesministeren 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 152 Spm. om antallet af udlændinge, som arbejdede illegalt i DK i hvert af årene fra 1980 og frem til i dag, til beskæftigelsesministeren 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 151 Spm. om antallet af østeuropæere (EU10) og personer fra tredjelande, der arbejder i Danmark hvert år fra 1980 og frem til i dag, til beskæftigelsesministeren 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 150 Spm. om gevinsten ved at arbejde til HK’s mindsteløn (i 2018-pl) for følgende familietyper: enlige med 0, 1, 2, 3 og 4 børn, ægtepar med 0, 1, 2, 3 og 4 børn og samlevende med 0, 1, 2, 3 og 4 børn, til beskæftigelsesministeren 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 149 Spm. om rådighedsbeløb efter boligudgifter (i 2018-pl) for følgende familietyper: enlige med 0, 1, 2, 3 og 4 børn, ægtepar med 0, 1, 2, 3 og 4 børn og samlevende med 0, 1, 2, 3 og 4 børn, til beskæftigelsesministeren 11-12-2017
(2017-18)
L 77 Svar på spm. 1 L 77 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 30/11-17 fra Coop amba, fra beskæftigelsesministeren 08-12-2017
(2017-18)
L 88 Svar på spm. 1 L 88 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 5/12-17 fra Dansk artist forbund, fra beskæftigelsesministeren 08-12-2017
(2017-18)
L 117 Bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 08-12-2017
(2017-18)
L 116 Bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 08-12-2017
(2017-18)
L 89 Bilag 5 Udkast til betænkning 08-12-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 299 Om usikkerhed blandt medarbejdere i Arbejdstilsynet grundet finanslov for 2018. 08-12-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 298 Om usikkerhed i Arbejdstilsynet grundet finanslov for 2018. 08-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 148 Spm. om erstatning for tab af erhvervsevne, båndlagt formue og godtgørelse for varigt mén altid vil være undtaget fra formueopgørelsen, til beskæftigelsesminsteren 08-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 147 Spm. om, hvem der vurderer, hvornår erstatning for tab af erhvervsevne, båndlagt formue og godtgørelse for varigt mén skal undtages fra formueopgørelsen, til beskæftigelsesminsteren 08-12-2017
(2017-18)
L 88 Bilag 5 Ændringsforslag, fra beskæftigelsesministeren 08-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 146 Spm. om, hvilke situationer erstatning for tab af erhvervsevne, båndlagt formue og godtgørelse for varigt mén, vil indgå i formueopgørelsen, til beskæftigelsesminsteren 08-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 145 Spm. om redegørelse for, hvorvidt et barns renteindtægter fra en erstatning også indgår i beregningen af en husstands boligstøtte, til beskæftigelsesminsteren 08-12-2017
(2017-18)
L 90 Spørgsmål 1 Spm. om at af sygedagpenge i forbindelse med livstruende og alvorlig sygdom, til beskæftigelsesministeren 08-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Svar på spm. 1 BEU alm. del - svar på spm. 1 om at redegøre for EU-rettens definition af begrebet ”vandrende arbejdstager”, fra justitsministeren 08-12-2017
(2017-18)
L 90 Bilag 6 Betænkning afgivet den 6. december 2017 07-12-2017
(2017-18)
L 77 Bilag 7 Betænkning afgivet den 6. december 2017 07-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 482 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200