Beskæftigelsesudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 30243 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 238 Bilag 7 Betænkning afgivet den 24. maj 2018 25-05-2018
(2017-18)
L 237 Bilag 18 Betænkning afgivet den 24. maj 2018 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Bilag 10 2. udkast til betænkning 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 32 Spm. om ministeren kan bekræfte, at undersøgelsen dækkede 97 procent af alle parkeringsindtægter, og at ministeren i øvrigt i høringsnotatet skriver, ”at området blev grundigt belyst af Finansieringsudvalgets analyse fra 2010”, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 31 Spm. om, hvor meget Vejle Kommune efter de foreslåede regler årligt vil kunne afskrive af deres nyopførte parkeringsanlæg, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 30 Spm., om ministeren kan bekræfte, som det blev fremført på høringen den 24/5-18 om lovforslaget af blandt andet Aalborg Kommune, at det vil medføre mere betalingsparkering, hvis driften af kommunale parkeringsanlæg overlades til private, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 29 Spm. om, hvor stort et beløb Frederiksberg Kommune årligt kan fradrage af deres to nye parkeringsanlæg til ca. 120 mio. kr., hvis ministerens ændringsforslag vedtages, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 28 Spm. om, hvor stort ministeren forventer, at det samlede nedslag i modregningen vil være som følge af regeringens ændringsforslag om en dispensationsmulighed, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 27 Spm. om kommunerne bliver modregnet i beløbet af de udskrevne eller indbetalte parkeringsafgifter, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 26 Spm. om ministeren vurderer, at lovforslaget vil have en negativ indflydelse på omfanget af nye parkeringsanlæg fremover, hvis kommunerne ikke længere kan afskrive parkeringsanlæg, og parkeringsanlæggene dermed skal skattefinansieres i lighed med folkeskoler og plejehjem, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 25 Spm. om, hvor meget det fastsatte bundfradrag udgør, hvilket i lovforslagets bemærkninger er beskrevet som den anden mulighed for modregning af kommunernes parkeringsindtægter, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 24 Spm. om, hvor mange og hvilke kommuner der i dag i forbindelse med modregningen af parkeringsindtægter gør brug af: 1) 2007-indtægtsniveauet, 2) Et fastsat bundfradrag eller 3) Balanceordningen, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 23 Spm., om ministeren er enig med afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk, der på høringen den 24/5-18 sagde, at ”som det [lovforslaget] ligger nu, der vil det være en katastrofe. Der vil det bare være at putte pengene ned i statskassen”, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 22 Spm. om at kommentere de fem oplæg fra høringen den 24/5-18 om lovforslaget, jf. L 236 - bilag 9, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 21 Spm., om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til lovforslaget, som indebærer, at kommuner, som har investeret i parkeringsanlæg i god tro inden den 2/5-18, reelt får mulighed for at afskrive efter de hidtidige regler, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 20 Spm., om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til lovforslaget, som indebærer, at der afsættes en pulje, som er finansieret af statens modregning i bloktilskuddet, til at sikre kommuner med særlig store parkeringsudfordringer en mulighed for at investere i parkeringsanlæg, og som fordeles efter objektive kriterier, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 19 Spm., om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til lovforslaget, som indebærer, at kommuner med store parkeringsudfordringer skal have dækning for de grundlæggende parkeringsrelaterede udgifter ved, at det nuværende grundfradrag fastholdes, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 18 MFU spm., om at kommentere udtalelse af Torben Lund Kudsk, FDM, på udvalgets høring om lovforslaget den 24/5-18 i Landstingssalen, til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 236 Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om ministeren i lighed med FDM mener, at forslaget om en ny modregningsordning for kommunernes parkeringsindtægter, som det ligger nu, vil være en katastrofe, med mindre det øgede statslige provenu bruges på en statslig pulje til investering i nye parkeringsanlæg og park and ride-anlæg for at minimere trængsel og sikre en bedre parkeringsforhold, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 232 Bilag 8 2. udkast til betænkning 25-05-2018
(2017-18)
L 232 Bilag 7 Brev af 25/5-18 fra ministeren for offentlig innovation om opfølgning på brev fra Frikommunenetværk 25-05-2018
(2017-18)
L 225 Svar på spm. 16 L 225 - svar på spm. 16 om, hvor stort et fald i deltagerantallet ministeren er parat til at acceptere, fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 225 Svar på spm. 15 L 225 - svar på spm. 15, om det understøtter integrationen i Danmark at indføre brugerbetaling på dansk, fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 225 Svar på spm. 14 L 225 - svar på spm. 14, om der vil være ekstra administration for udbyderne forbundet med de foreslåede ændringer m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 225 Svar på spm. 3 L 225 - svar på spm. 3, om deltagerbetaling motiverer til deltagelse og indlæring m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 30243 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200